You are here
4A-1920x589px.jpg

Nacionalne informacijske točke

Za kampanjo Zdravo delovno okolje je zelo pomembna mreža nacionalnih informacijskih točk agencije EU-OSHA. Informacijske točke, ki so običajno vodilne organizacije na področju varnosti in zdravja pri delu v njihovi državi, njihova vlada imenuje za uradne predstavnike agencije EU-OSHA. Kampanjo Zdravo delovno okolje usklajujejo na nacionalni ravni.

Organizirajo različne dejavnosti kampanje in pomembno prispevajo k izvajanju delovnih programov agencije na splošno. Pobude agencije EU-OSHA podpirajo z informacijami in povratnimi informacijami ter prek svojih mrež vključujejo vlade ter predstavnike delavcev in delodajalcev.

Če želite stopiti v stik s svojo nacionalno informacijsko točko, spodaj kliknite na gumb za svojo državo.