Praktinės priemonės ir gairės

Darbuotojams ir darbdaviams. Visoms darbovietėms.

Susipažinkite su duomenų baze, kurioje yra daug ES ir nacionalinio lygio informacijos, padedančios vertinti ir valdyti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų veiksnius.

Mokykitės iš pavyzdžių

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktyvūs drauge

Nuoširdžiai dėkojame visiems savo partneriams!

Tai buvo sėkmingi Mažesnio krūvio kampanijos metai, paskatinę aktyviai siekti saugesnių darbo vietų visoje Europoje.

Didžiuojamės savo kampanijos partneriais!

Naujienos

HL_Digital1_0.png
13/12/2022 Baigiantis kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“, žvelgiame į skaitmeninę ateitį. 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ artėjant prie pabaigos, EU-OSHA nori padėkoti savo ryšių punktams ir...Žr. daugiau
HL_Summit2.png
07/12/2022 2022 m. aukščiausio lygio susitikimas saugių darbo vietų tema Apibendrinimas ir įspūdžiai 2022 m. EU-OSHA aukščiausio lygio susitikimą saugių darbo vietų tema praturtino reikšmingos aukšto lygio ekspertų ir sprendimus priimančių asmenų įžvalgos apie...Žr. daugiau

Prioritetinės sritys

Kampanija „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ suskirstyta į kelias prioritetines sritis, kurios propaguojamos visos kampanijos metu platinant specialius informavimui ir reklamai skirtos medžiagos rinkinius. Kiekviena sritis skirta tam tikrai su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusiai temai. Siekiant užtikrinti kampanijos sėkmę, kas 3–4 mėnesius išplatinama įvairi medžiaga, įskaitant pranešimus, informacijos suvestines, informacinius grafikus ir konkrečių atvejų tyrimus.
Žiūrėti visas prioritetines sritis

Oficialūs kampanijos partneriai

Oficialių kampanijos partnerių įžanginis tekstas

Saugių darbo vietų kampaniją remia įvairių sektorių Europos ir tarptautinės įmonės bei organizacijos – tiek viešosios, tiek privačios. Jos sudaro pažangiausiųjų tinklą, kurio nariai įkvepia ir skatina kitus sėkmingai rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata. Norint, kad kampanijos žinia pasiektų įvairiausias įmones visoje ES, šių įmonių ir organizacijų indėlis yra labai svarbus.

Žr. visus partnerius