You are here

Prioritetinės sritys

Siekiant strateginių tikslų, šia saugių darbo vietų kampanija teikiama informacija, konkretūs patarimai ir pagalba toliau nurodytose prioritetinėse srityse.