You are here

Napas yra animacinis filmukų, kuriais siekiama didinti informuotumą apie darbuotojų saugą ir sveikatą, serijų herojus. Šie filmukai – puikus būdas patraukliai ir neformaliai supažindinti su pagrindiniais darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) principais. Visos filmų serijos yra bežodės, todėl šie filmai suprantami visiems.