You are here

Europos įmonių tinklas

EEN VERSION 2 1920X595.jpg

Europos įmonių tinklas

Europos įmonių tinklas (angl. EEN) yra Europos Komisijos valdomas tinklas ir pagrindinė ES strategijos priemonė siekiant skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. EEN, kuris vienija beveik 600 paramos verslui organizacijų iš 50 šalių, padeda mažoms įmonėms pasinaudoti beprecedentėmis ES bendrosios rinkos galimybėmis.

Saugių darbo vietų kampanija yra svarbi bendradarbiavimo tarp agentūros ir EEN dalis, ir 30 EEN DSS ambasadorių aktyviai dalyvauja ją reklamuojant.

Find the OSH ambassador in your country

AT.gif
Austrija
BE.gif
Belgija
BG.gif
Bulgarija
CY.gif
Kipras
CZ.gif
Čekija
DE.gif
Vokietija
DK.gif
Danija
EE.gif
Estija
ES.gif
Ispanija
FI.gif
Suomija
GR.gif
Graikija
HR.gif
Kroatija
HU.gif
Vengrija
IE.gif
Airija
IT.gif
Italija
LT.gif
Lietuva
LV.gif
Latvija
MT.gif
Malta
NL.gif
Nyderlandai
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Lenkija
PT.gif
Portugalija
RO.gif
Rumunija
SE.gif
Švedija
SI.gif
Slovėnija
SK.gif
Slovakija
UK.gif
Jungtinė Karalystė