You are here
OSHwiki

„OSHwiki“

Jeigu pirmą kartą buvote įpareigotas vykdyti pavojingų medžiagų valdymą ar norite apie konkrečią temą sužinoti daugiau, mūsų „OSHwiki“ teminėje skiltyje apžvelgiama visa būtina informacija ir pateikiamos nuorodos į išsamesnę informaciją. Lengvai ir greitai galite sužinoti:

  • kas yra pavojingos medžiagos, kur jų yra ir kaip nustatyti pavojus;
  • kaip darbuotojai gali patirti pavojingų medžiagų poveikį ir kokia jų įtaka sveikatai;
  • kokiais galiojančiais teisės aktais siekiama apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų;
  • kaip pasitelkus rizikos vertinimą ir kontrolės priemonių hierarchiją galima valdyti pavojingas medžiagas.

Rekomenduojami ištekliai