You are here

Konkretaus atvejo tyrimai

Praktinis prevencijos priemonių taikymas darbo vietos lygmeniu yra gerai aprašytas daugelyje konkretaus atvejo tyrimų, kuriuos paskelbė pačios įmonės, viešosios ir valdžios institucijos, pramonės įmonių asociacijos ir profesinės sąjungos. Šios institucijos kartu surinko konkretaus atvejo tyrimus, kurie skiriasi išsamumo lygiu, ir juos paskelbė įvairiais formatais. Kai kurie iš jų yra trumpos sėkmės istorijos, kituose išsamiai aprašomi rizikos mažinimo aspektai, taip pat technologiniai ir finansiniai praktinių sprendimų aspektai. Aprašomas net jų gyvavimo ciklas (pvz., kaip sprendžiamos pavojingų medžiagų keliamos grėsmės tam tikru jų gyvavimo ciklo metu, nuo žaliavos iki atliekų). Informacija pateikiama įvairiais formatais: nuo lengvai skaitomų dviejų puslapių informacijos suvestinių iki išsamių techninių aprašymų. Pagalbiniai vaizdo įrašai – naujas formatas; jie vis dažniau skelbiami keliomis kalbomis.

Rodoma 1 – 5 iš 18
19/10/2018
80657-0.jpg

Šiame pavyzdyje išsamiai aprašytas Kroatijos farmacijos bendrovės taikomas dalyvavimu pagrįstas rizikos valdymo metodas dirbant su pavojingomis medžiagomis.

Taikant bendrovės saugos ir sveikatos strategiją, kuri pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, rizika vertinama...Žr. daugiau

PDF Atvejų tyrimai Atsisiųsti į
27/06/2018
80641-0.jpg

Šis Vokietijos mokymo programos atvejo tyrimas rodo, kad naujos mokyklos ir įmonės gali dirbti kartu, siekdamos didinti jaunų žmonių informuotumą apie darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS). Nagrinėtame pavyzdyje Hamburgo mokykla mokytojo iniciatyva bendradarbiavo su cheminių medžiagų įmone –...Žr. daugiau

PDF Atvejų tyrimai Atsisiųsti į
27/06/2018
80313-0.jpg

Šis Lenkijos universiteto atliekų valdymo programos atvejo tyrimas rodo, kaip universitetai gali imtis bendrų veiksmų, kad išspręstų su pavojingų cheminių medžiagų valdymu ir tvarkymu susijusias problemas. Nagrinėtame pavyzdyje Gdansko universiteto chemijos fakultetas nustatė naują universiteto...Žr. daugiau

PDF Atvejų tyrimai Atsisiųsti į
27/06/2018
79995-0.jpg

Šiame atvejo tyrime nagrinėjama, kaip Darbuotojų saugos ir sveikatos institutas (DSSI), siekdamas padėti spręsti profesinio vėžio problemą, organizavo kampaniją „No Time to Lose“ (liet. Nebegalima švaistyti laiko). Kampanijos metu buvo remiama daugiau nei 220 organizacijų ir bendradarbiaujama su...Žr. daugiau

PDF Atvejų tyrimai Atsisiųsti į
27/06/2018
79989-0.jpg

Šiame atvejo tyrime išsamiai aprašoma, kaip mažos nepriklausomos įmonės, kuri veikia pagal didesnės bendrovės suteiktą franšizę, vadovas, ėmėsi veiksmų, kad darbo vietoje būtų išvengta kancerogeninių garų poveikio. Naudodamasis vietos valdžios socialinės apsaugos organizacijos parama, vadovas...Žr. daugiau

PDF Atvejų tyrimai Atsisiųsti į

Pages