You are here

Инструменти и публикации

Какво представляват опасните вещества? Срещат ли се на моето работно място? Как могат да бъдат идентифицирани и управлявани? Нашите инструменти и публикации ще ви помогнат да си отговорите на тези въпроси и ще улеснят максимално управлението на опасни вещества на работното място.

Те представляват полезни ресурси с информация за действащото законодателство и със съвети как можете да го прилагате на практика. Интерактивните инфографики и аудиовизуални материали представят полезна информация и са силни инструменти за повишаване на осведомеността по проблемите.

Освен това материалите и наборът от инструменти за кампанията осигуряват необходимите ресурси за включване в кампанията.