You are here

Информация за достъпност

Клавиши за достъп

Клавишите за достъп са средство за навигация, което дава възможност за ползване на уебсайта чрез клавиатурата.

За подробна информация относно клавишите за достъп вижте Указания на W3C за достъп.

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки, които съответстват на повечето международни препоръки за организация на клавишите за достъп. Те са, както следва:

 • 0 — Начална страница
 • 1 — Новини
 • 2 — Събития
 • 3 — Карта на сайта
 • 4 — Търсене
 • 5 — Правна информация (Отказ от отговорност и авторски права)
 • 7 — Политика на поверителност
 • 8 — Смяна на езика
 • 9 — Формуляр за контакт
 • S — Преминаване към съдържанието
 • K — Подробности за клавиш за достъп (тази страница)

Използване на клавиши за достъп при различните уеб браузъри

Браузър Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + клавиш за достъп , 
Неприложимо  
Chrome [Alt] + клавиш за достъп [Alt] + клавиш за достъп [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Firefox [Alt][Shift] + клавиш за достъп [Alt][Shift] + клавиш за достъп [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Safari [Alt] + клавиш за достъп Неприложимо [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Opera

Opera 15 или по-нова версия: [Alt] + клавиш за достъп

Opera 12.1 или по-стара версия: [Shift] [Esc] + клавиш за достъп