You are here

Примери от практиката

Практическото приложение на превантивни мерки на ниво работно място е описано подробно в много случаи от практиката, които се публикуват от самите предприятия, обществени институции и органи, индустриални асоциации и профсъюзи. Тези институции събират подобни случаи от практиката и ги публикуват в различна степен на детайлност и формат. Някои представляват кратки примери за успех, други описват подробно начините за ограничаване на риска, както и важни технологични и финансови аспекти на предлаганите решения. Описват се дори съображения, свързани с жизнения цикъл (напр. рискове, причинени от опасни вещества през целия им жизнен цикъл — от суровините до изхвърлянето на отпадъци). Форматите варират от удобни за четене информационни бюлетини в две страници до изчерпателни технически описания. Все по-често се използват видеоклипове, а голяма част от публикациите се предлагат на повече от един език.

Последни публикации

hwc_2020_22_good_practice_booklet.png
12/09/2022 56 страници

Награди за добри практики за здравословни работни места,...

Вид: Проучвания на отделни случаи
gpa_case_study_2022_it_02_zegna_en.pdf_.png
11/07/2022 4 страници

Италия: Прилагане на основана на участието ергономия с цел...

Вид: Проучвания на отделни случаи
gpa_case_study_2022_fi_02_siun_siote_en.pdf_.png
11/07/2022 3 страници

Финландия: Широкомащабно обучение по превенция за...

Вид: Проучвания на отделни случаи

Налични примери от практиката (42)

hwc_2020_22_good_practice_booklet.png
12/09/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 56 страници

Награди за добри практики за здравословни работни места, 2020—2022 г.

Тази брошура представя наградени и отличени от журито добри практики по време на 15-ото издание на наградите за добри практики в областта на здравословните работни места, в което са отличени примери за успешна превенция и управление на мускулно-скелетните смущения (МСС) на...

Вижте още
gpa_case_study_2022_si_02_en.pdf_.png
11/07/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Словения: Насърчаване на безопасността на работното място и физическото и психичното здраве в застрахователно дружество

Служителите на словенското застрахователно дружество Zavarovalnica Triglav, d.d. извършват предимно работа по документи и са изложени на риск от мускулно-скелетни смущения (МСС) от работата на компютър. Дружеството използва цялостен подход за опазване на психичното и физическото...

Вижте още
gpa_case_study_2022_lt_01_en.pdf_.png
11/07/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Литва: Предотвратяване на мускулно-скелетни наранявания в предприятие за оборудване за професионален риболов

Традиционните риболовни мрежи се произвеждат ръчно от операторите в UAB Vonin, Литва — производител на оборудване за професионален риболов, което води до мускулно-скелетни смущения (МСС). Тъй като задачите не могат да бъдат механизирани, работата се анализира, за да се определят...

Вижте още
gpa_case_study_2022_at_01_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Австрия: Предотвратяване на мускулно-скелетните смущения в голяма болница с участието на персонала и чрез съобразен с...

Работата на около 600 души по-възрастен помощен персонал в Университетската болница във Виена, най-голямата болница в Австрия, е физически тежка. Имало е потребност от нова среда за работа, приспособена спрямо тази застаряваща работна сила. С ангажираността и участието на...

Вижте още
gpa_case_study_2022_de_02_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Германия: Насърчаване на мускулно-скелетното здраве в софтуерната индустрия чрез ергономичност

Повечето служители на германската мултинационална софтуерна корпорация SAP SE работят на бюра, което ги изправя пред проблеми, свързани с ергономичността. SAP SE разработва обширна база данни от знания, съдържаща ресурси и насоки за насърчаване на ергономичността и...

Вижте още

Pages

Pages

1 - 5