You are here

Примери от практиката

Практическото приложение на превантивни мерки на ниво работно място е описано подробно в много случаи от практиката, които се публикуват от самите предприятия, обществени институции и органи, индустриални асоциации и профсъюзи. Тези институции събират подобни случаи от практиката и ги публикуват в различна степен на детайлност и формат. Някои представляват кратки примери за успех, други описват подробно начините за ограничаване на риска, както и важни технологични и финансови аспекти на предлаганите решения. Описват се дори съображения, свързани с жизнения цикъл (напр. рискове, причинени от опасни вещества през целия им жизнен цикъл — от суровините до изхвърлянето на отпадъци). Форматите варират от удобни за четене информационни бюлетини в две страници до изчерпателни технически описания. Все по-често се използват видеоклипове, а голяма част от публикациите се предлагат на повече от един език.

Последни публикации

Case 7_Vineyard.pdf.jpeg
27/03/2022 3 страници

Намаляване на мускулно-скелетните смущения при работещите в...

Вид: Проучвания на отделни случаи
Case 6_Hotel_.pdf.jpeg
27/03/2022 4 страници

Обучаване на служители в хотелиерството за координатори по...

Вид: Проучвания на отделни случаи
Case 5_PVC_plant.pdf.jpeg
27/03/2022 3 страници

Подобряване на оборудването чрез привличане на участието на...

Вид: Проучвания на отделни случаи

Налични примери от практиката (28)

Case 7_Vineyard.pdf.jpeg
27/03/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Намаляване на мускулно-скелетните смущения при работещите в лозарството чрез основан на участие подход, включващ видеоанализ

Работата на лозарите е свързана с повтарящи се движения, извършвани в неудобни пози и в продължение на часове. Отсъствията от работа в малка лозарска фирма във Франция са достигали 50 % по време на резитбата. За да се справи с този проблем, ръководството е потърсило помощ от...

Вижте още
Case 6_Hotel_.pdf.jpeg
27/03/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 4 страници

Обучаване на служители в хотелиерството за координатори по превенцията, за да работят с колегите си за предотвратяване на...

Работата на почистващия персонал, домакините и ресторантьорския персонал в хотели е свързана с неудобни движения и пози, вдигане и бутане на товари, навеждане и повтарящи се движения на ръцете. В този случай от практиката е показано как обучаването на екип от служители по...

Вижте още
Case 5_PVC_plant.pdf.jpeg
27/03/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Подобряване на оборудването чрез привличане на участието на работници с цел предотвратяване на рисковете при ръчна обработка...

Работниците в промишлени предприятия често трябва да вдигат, носят и теглят тежки товари. Това означава многократно използване на едни и същи части на тялото, което излага работниците на риск от мускулно-скелетни смущения (МСС). В този случай от практиката са разгледани...

Вижте още
Case 4_TMS_PRO_reduce_MSDs.pdf.jpeg
27/03/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 6 страници

Прилагане на основания на участие подход „TMS PRO“ за намаляване на мускулно-скелетните смущения при операторите на линии за...

Операторите на линии за пакетиране са изложени на риск от наранявания и мускулно-скелетни смущения (МСС), тъй като работата им е свързана с вдигане на тежки товари, повтарящи се движения и неудобни пози. В този случай от практиката е разгледано сътрудничеството на Carsat,...

Вижте още
Case 3_kitchen_workers.pdf.jpeg
27/03/2022 Вид: Проучвания на отделни случаи 2 страници

Семинари с участието на жени, работещи при приготвянето на храна, за намиране на решения на мускулно-скелетни проблеми

Кухненските работници са изложени на риск от мускулно-скелетни смущения (МСС), тъй като приготвянето на храна е свързано с вдигане и носене на товари, както и с непривични и повтарящи се движения. В този случай от практиката във Финландия е показано, че семинари с участието на...

Вижте още

Pages

Pages

1 - 5