You are here

Примери от практиката

Практическото приложение на превантивни мерки на ниво работно място е описано подробно в много случаи от практиката, които се публикуват от самите предприятия, обществени институции и органи, индустриални асоциации и профсъюзи. Тези институции събират подобни случаи от практиката и ги публикуват в различна степен на детайлност и формат. Някои представляват кратки примери за успех, други описват подробно начините за ограничаване на риска, както и важни технологични и финансови аспекти на предлаганите решения. Описват се дори съображения, свързани с жизнения цикъл (напр. рискове, причинени от опасни вещества през целия им жизнен цикъл — от суровините до изхвърлянето на отпадъци). Форматите варират от удобни за четене информационни бюлетини в две страници до изчерпателни технически описания. Все по-често се използват видеоклипове, а голяма част от публикациите се предлагат на повече от един език.

Последни публикации

86005-0.jpg
27/07/2020 3 страници

Улеснения и промяна на задачите помагат на работещ в...

Вид: Проучвания на отделни случаи
86016-0.jpg
27/07/2020 4 страници

Ранна намеса и улеснения за проблеми в горните крайници —...

Вид: Проучвания на отделни случаи
86018-0.jpg
27/07/2020 4 страници

Упражнения на работното място и други улеснения позволяват...

Вид: Проучвания на отделни случаи

Налични примери от практиката (18)

86005-0.jpg
27/07/2020 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Улеснения и промяна на задачите помагат на работещ в областта на ИКТ да се справи с остеоартроза на коляното

Работещ в областта на ИКТ, диагностициран с остеоартроза на коляното, успява да остане на работа благодарение на няколко прости промени. Така компанията, в която работи, успява да задържи експерт, който може да обучава други служители. В казуса е представено как са променени...

Вижте още
86018-0.jpg
27/07/2020 Вид: Проучвания на отделни случаи 4 страници

Упражнения на работното място и други улеснения позволяват връщане на работа след проблеми с гърба — публична администрация

В този казус е представено успешното връщане на работа на ръководител на проекти след едногодишно отсъствие поради синдром на крушовидния мускул, който причинява болка вследствие на продължително седене, наред с други неща. Поддържането на контакт и оказването на подкрепа от...

Вижте още
86016-0.jpg
27/07/2020 Вид: Проучвания на отделни случаи 4 страници

Ранна намеса и улеснения за проблеми в горните крайници — работа, свързана с изследвания и въвеждане на данни

В този казус се подчертава значението на мултидисциплинарния подход в борбата с мускулно-скелетните смущения на работното място. Изследователка, която страда от болки в китките и изтръпване на пръстите, успява да запази работата си благодарение на подкрепата, получена от нейния...

Вижте още
86011-0.jpg
27/07/2020 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Промяна на задачите на подиатрист с проблеми във врата

Подиатрист в началото на 40-те си години работи с проблеми във врата от 8 години. Поради естеството на работата ѝ, нейното състояние се обостря поради непривични пози и придвижване на пациенти. В този казус са подчертани промените, които са и ще бъдат предприети спрямо нейните...

Вижте още
86007-0.jpg
27/07/2020 Вид: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Улеснения и самостоятелно справяне с остеопорзата за университетски преподавател

След като преди 6 години е диагностицирана с остеопороза — състояние, което се влошава с времето — старши преподавателка продължава да работи на пълен работен ден и да изпълнява различни роли в университета, където работи. В този казус е разгледана ключовата роля на ранното...

Вижте още

Pages

Pages

1 - 5