You are here

Good Practice Awards

Награди за добри практики

Участието в конкурса Награди за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ е отличен начин да участвате в кампанията. Конкурсът може да послужи като чудесен източник на мотивация при работата за подобряване на безопасността и здравето на работното място.

Наградите са символ на признание за изключителни и иновативни подходи към въпросите, свързани с темата на кампанията. Победителите ще бъдат обявени на Церемонията по връчване на наградите за добри практики „Здравословни работни места“ през 2019 г. Тази церемония е възможност за насърчаване на управлението на опасните вещества на работното място, споделяне на добри практики и отбелязване на постиженията на всички участници.


Допълнителна информация

Препоръчителни ресурси за вас