You are here

Медийни партньори

Нашите медийни партньори представляват изключителна група от журналисти и редактори от държавите — членки на ЕС, и други държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), заинтересовани от насърчаването на безопасността и здравето при работа (БЗР), и по-специално от кампаниите „Здравословни работни места“.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират в значителна степен.

Станете медиен партньор

Намерете медийния партньор във вашата държава

AT.png
Австрия
BG.png
България
CZ.png
Чешка република
DE.png
Германия
DK.png
Дания
ES.png
Испания
FI.png
Финландия
FR.png
Франция
EL.png
Гърция
IT.png
Италия
NL.png
Нидерландия
PL.png
Полша
PT.png
Португалия
SK.png
Словакия