You are here

Заявете удостоверение за участие в кампанията „Здравословни работни места“

get your certificate 220x220.jpg

Искате ли да подкрепите кампанията „Здравословни работни места“? Можете да организирате мероприятия и дейности, или дори да проведете своя собствена кампания. Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се провежда всяка година през октомври (43-а седмица от календара) е идеална възможност да се включите. Като признание за вашия принос ще получите удостоверение за участие.

Кампанията цели да насърчи доброто управление на безопасността и здравето в контекста на темата на кампанията и подчертава колко е важно всички — работодатели, ръководители, ръководители на човешки ресурси, работници и техните представители — да работят заедно. Поощряваме всички да участват, защото приносът на всеки е от значение.

Разгледайте другите раздели Участвайте на уебсайта ни, за да научите повече.

Попълнете формуляра и изтеглете удостоверението си.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Въведете символите, показани на изображението.

Ние ще издадем персонализиран цифров сертификат за криптиране на електронни съобщения въз основа на предоставената от вас информация на езика, на който сте попълнили заявлението за кандидатстване.

Имайте предвид, че Агенцията може да се свърже с вас с молба да ѝ предоставите по-подробна информация относно дейностите в кампанията си.