You are here

Публикации

Чрез уебсайта на EU-OSHA може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от настоящата кампания и защо и как да се борим с него.

Публикациите варират от информационни листове за кампанията по свързани теми до обобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научни доклади (напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за актуалните политики и практики за превенция). Проучвания на отделни случаи предоставят примери от реалния живот как работните места управляват БЗР и съвети за практическото прилагане на мерките за превенция.

Последни публикации

18/10/2021

Workforce Diversity and Musculoskeletal Disorders

Вид: Презентации
18/10/2021 4 страници

Мускулноскелетни смущения (МСС) — идентифициране и...

Вид: Информационни бюлетини

Налични публикации (58)

18/10/2021 Вид: Информационни бюлетини 4 страници

Мускулноскелетни смущения (МСС) — идентифициране и предотвратяване на рисковете за жени, работещи лица мигранти и ЛГБТИ

Работната сила в Европа става все по-разнообразна, като участието на някои особени групи е по-високо на пазара на труда, например жените, мигрантите и ЛГБТИ. В тази информационна справка се изтъква, че тези групи са изложени на специфични рискове и в по-голяма степен от другите...

Вижте още
21/07/2021 Вид: Документи за обсъждане 22 страници

Цифровизацията на работата: психосоциални рискови фактори и свързани с работата мускулно-скелетни смущения

Цифровизацията на икономиката промени естеството на труда като въведе дистанционната работа, работата в платформа и мобилната работа, основана на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). С настъпването на пандемията от COVID-19 и въвеждането от мерките за социално...

Вижте още
21/06/2021 Вид: Документи за обсъждане 18 страници

Връщане на работа след отпуск по болест, свързан с МСС, в контекста на психосоциалните рискове на работното място

Мускулноскелетните смущения (МСС) са сред най-често докладваните от работниците здравословни проблеми и са причина за значителен дял от отсъствията по болест. В тази статия се изследва ефектът от психосоциалните рискове за връщане на работа с МСС. В статията се стига до...

Вижте още
88510-0.jpg
08/06/2021 Вид: Доклади 9 страници

Резюме — Продължително стоене прав с ограничено движение: последици за здравето и добри практики

Продължителното стоене прав в една и съща поза поражда рискове за здравето, включително мускулно-скелетни смущения (МСС) и много други заболявания. В настоящия доклад са разгледани разпространението на работната поза с ограничено движение на работните места в Европа и най-...

Вижте още
08/06/2021 Вид: Доклади 91 страници

Продължително стоене прав с ограничено движение: последици за здравето и добри практики

Продължителното стоене прав в една и съща поза поражда рискове за здравето, включително мускулно-скелетни смущения (МСС) и много други заболявания. В настоящия доклад са разгледани разпространението на работната поза с ограничено движение на работните места в Европа и най-...

Вижте още

Pages

Pages

1 - 5