You are here

Публикации

Чрез уебсайта на EU-OSHA може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от настоящата кампания и защо и как да се борим с него.

Публикациите варират от информационни листове за кампанията по свързани теми до обобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научни доклади (напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за актуалните политики и практики за превенция). Проучвания на отделни случаи предоставят примери от реалния живот как работните места управляват БЗР и съвети за практическото прилагане на мерките за превенция.

Последни публикации

86779-0.jpg
09/09/2020 12 страници

Екзоскелети на работното място: роботизирани устройства,...

Вид: Документи за обсъждане
87429-0.jpg
25/11/2020 10 страници

The Austrian Moving School model: school quality means...

Вид: Документи за обсъждане

Налични публикации (33)

87429-0.jpg
25/11/2020 Вид: Документи за обсъждане 10 страници

The Austrian Moving School model: school quality means enabling the children to live out their natural need for exercise

Young people and adolescents need to move sufficiently to ensure optimum development. Research has shown that not moving enough can lead to behavioural problems and musculoskeletal disorders (MSDs). This discussion paper looks at the Austrian ‘Moving School’ model, which focuses...

Вижте още
ppt2-campaign.jpg
19/10/2020 Вид: Презентации

Оценка на риска от мускулно-скелетни смущения (МСС)

Оценката на риска е основа за успешното управление на без опасност та и здравето и ключ за предотвратяване и управление на мускулно-скелетните смущения. Презентацията предлага директен поетапен подход за оценка на риска , който следва да е ефективен за повечето предприятия (по-...

Вижте още
ppt2-campaign_0.jpg
19/10/2020 Вид: Презентации

Въведение в превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС)

Презентацията съдържа общо въведение в превенцията и управлението на мускулно-скелетните смущения и може да бъде допълнена с други презентации или публикации на тази тема в рамките на кампанията „Здравословните работни места облекчават товара“ за 2020—2022 г. Можете също да...

Вижте още
87157-0.jpg
14/10/2020 Вид: Документи за обсъждане 19 страници

МСС в селскостопанския сектор — от идентифициране на рисковете до одобряване на превантивни мерки

В селскостопанския труд има много повтарящи се действия. По-конкретно ръчната обработка и вдигането на тежки товари могат да причинят травми от разтягане и непривични пози. Работата на открито и специфичните особености на терена усложняват проектирането на селскостопански машини...

Вижте още
85704-0.jpg
30/09/2020 Вид: Информационни бюлетини 8 страници

Картографиране на тялото и опасностите с цел предотвратяване на мускулно-скелетни смущения (МСС)

В този информационен лист се съдържа преглед на техниките за картографиране на тялото и на опасност ите и се подчертава тяхната стойност за идентифициране и предотвратяване на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). В него са изброени ресурсите, от които се...

Вижте още

Pages

Pages

1 - 5