You are here

Публикации

Чрез уебсайта на EU-OSHA може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от настоящата кампания и защо и как да се борим с него.

Публикациите варират от информационни листове за кампанията по свързани теми до обобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научни доклади (напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за актуалните политики и практики за превенция). Проучвания на отделни случаи предоставят примери от реалния живот как работните места управляват БЗР и съвети за практическото прилагане на мерките за превенция.

Последни публикации

Налични публикации (51)

88542-0.jpg
21/06/2021 Вид: Документи за обсъждане 18 страници

Връщане на работа след отпуск по болест, свързан с МСС, в контекста на психосоциалните рискове на работното място

Мускулноскелетните смущения (МСС) са сред най-често докладваните от работниците здравословни проблеми и са причина за значителен дял от отсъствията по болест. В тази статия се изследва ефектът от психосоциалните рискове за връщане на работа с МСС. В статията се стига до...

Вижте още
88510-0.jpg
08/06/2021 Вид: Доклади 9 страници

Резюме — Продължително стоене прав с ограничено движение: последици за здравето и добри практики

Продължителното стоене прав в една и съща поза поражда рискове за здравето, включително мускулно-скелетни смущения (МСС) и много други заболявания. В настоящия доклад са разгледани разпространението на работната поза с ограничено движение на работните места в Европа и най-...

Вижте още
88476-0.jpg
08/06/2021 Вид: Доклади 9 страници

Резюме — Продължително седене на работното място в статична поза: последици за здравето и добри практики

Много професии включват продължителни периоди на седене в статична поза, което, в съчетание със заседнал начин на живот, води до влошено здравословно състояние. В настоящия доклад се разглеждат проблемите, свързани с продължителното седене на работното място, включително най-...

Вижте още
88162-0.jpg
07/06/2021 Вид: Информационни бюлетини 4 страници

Движете се на работното място

По-голямата активност на работното място може да способства за предотвратяването на здравословни проблеми, например мускулно-скелетни смущения (МСС) и сърдечни заболявания, свързани с работата в седнало положение, както и да подобри производителността. В настоящия информационен...

Вижте още
ppt2-campaign (1)_0.jpg
27/05/2021 Вид: Презентации

В движение — МСС и избягване на продължителното статично седене на работното място

В тази презентация се обръща внимание на опасност ите от продължителното седене на работа, като мускулно-скелетните болки, сърдечносъдовите заболявания и ракът са само някои от свързаните с това проблеми. В презентацията се показва кой е най-изложен на риск и се дават полезни...

Вижте още

Pages

Pages

1 - 5