You are here

Публикации

Чрез уебсайта на EU-OSHA може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от настоящата кампания и защо и как да се борим с него.

Публикациите варират от информационни листове за кампанията по свързани теми до обобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научни доклади (напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за актуалните политики и практики за превенция). Проучвания на отделни случаи предоставят примери от реалния живот как работните места управляват БЗР и съвети за практическото прилагане на мерките за превенция.

Налични публикации (30)

cover_27.PNG
21/07/2021 Вид: Документи за обсъждане 22 страници

Цифровизацията на работата: психосоциални рискови фактори и свързани с работата мускулно-скелетни смущения

Цифровизацията на икономиката промени естеството на труда като въведе дистанционната работа, работата в платформа и мобилната работа, основана на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). С настъпването на пандемията от COVID-19 и въвеждането от мерките за социално...

Вижте още
Telework_ post_COVID.pdf.jpeg
13/07/2021 Вид: Доклади 28 страници

Регулиране на работата от разстояние в Европа след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 принуди много предприятия да започнат работа от разстояние. Тъй като работата от разстояние, както изглежда, ще продължи за мнозина и след пандемията, мерките за защита на здравето и благосъстоянието на работещите са в процес на оценяване. В доклада е...

Вижте още
2022-03-23_09h23_56.png
08/06/2021 Вид: Доклади 9 страници

Резюме — Продължително стоене прав с ограничено движение: последици за здравето и добри практики

Продължителното стоене прав в една и съща поза поражда рискове за здравето, включително мускулно-скелетни смущения (МСС) и много други заболявания. В настоящия доклад са разгледани разпространението на работната поза с ограничено движение на работните места в Европа и най-...

Вижте още
2022-03-23_09h25_18.png
08/06/2021 Вид: Доклади 9 страници

Резюме — Продължително седене на работното място в статична поза: последици за здравето и добри практики

Много професии включват продължителни периоди на седене в статична поза, което, в съчетание със заседнал начин на живот, води до влошено здравословно състояние. В настоящия доклад се разглеждат проблемите, свързани с продължителното седене на работното място, включително най-...

Вижте още
Cover image.png
28/05/2021 Вид: Документи за обсъждане 25 страници

COVID-19 и мускулно-скелетните смущения: двойна тежест за работниците мигранти в Европа?

COVID-19 представлява нов и нововъзникващ риск за здравето, свързан с работното място. В този документ за обсъждане се разглеждат непропорционалните рискове , пред които са изправени работниците мигранти, които и без това са сред най-уязвимите в работната сила в Европа. В...

Вижте още

Pages

Pages

1 - 5