You are here

Видеоматериали

Кампанията за здравословни работни места 2018—2019 година има за цел да насърчи балансиран трудов живот за всички работници и служители — от първото им участие на пазара на труда до пенсионирането им. Управление на рисковете за безопасността и здравето на работното място в контекста на застаряващото население на Европа предполага различни предизвикателства и възможности. За повече информация гледайте нашия видеоклип и го споделете, за да разпространите посланието.

 

Напо е герой от анимационна поредица за повишаване на осведомеността относно безопасността и здравето на работното място. Тези филми са идеален начин за разпространяване на основните принципи на безопасност и здраве при работа (БЗР) по интересен и неформален начин. Характерно за всички филми от поредицата е, че не съдържат реч и така могат да бъдат разбрани от всеки.

Във филма „Напо във... праха на работното място“ са представени някои от многото ситуации и вещества, които генерират прах, и се изтъква колко е важно експозицията да се управлява, за да се предотвратяват проблеми със здравето. Филмът завършва с взрив — експлозия на прах, и бързото възпламеняване на фини частици във въздуха, често, макар и невинаги, в затворено пространство.