You are here

Приоритетни области

В съответствие със стратегическите си цели, кампанията „Здравословни работни места“ предоставя информация, специални съвети и съдействие в следните приоритетни области: