You are here

Станете медиен партньор на кампанията

Репутация

Подобрете имиджа на медийната си организация в рамките на широката общност за безопасност и здраве при работа (БЗР). Получете признание за публикациите си като един от официалните медийни партньори на кампанията на EU-OSHA и като организация, посветена на безопасността и здравето при работа.

Създаване на мрежи

Включете се в мрежи на EU-OSHA и заинтересовани лица в Европа и цял свят, свържете се с експерти по БЗР и обменете опит с партньори.

Видимост

Логото и описанието на вашата публикация ще бъдат поставени в раздела за медийни партньори на този сайт. Ще получите ранен достъп до материали за пресата, а ние ще популяризираме вашите статии чрез Интернет и социалните мрежи.

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас за повишаване на осведомеността относно темите на кампанията, като използват своите канали за реклама и популяризиране на кампанията. Нашите медийни партньори са група от журналисти и издатели от цяла Европа, които се интересуват от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират до голяма степен с кампанията.

За повече информация относно ползите от медийното партньорство и начините за кандидатстване вижте предложението за медийно партньорство относно кампанията (само на английски език).

Станете медиен партньор на кампанията

 Или превъртете надолу за повече информация

Mario Stigliano

Марио Стиляно, „Безопасността във фокус“ (Италия)

 

„Партньорството с EU-OSHA е фактор за растежа и мотивацията в нашето списание, в резултат на което ние увеличихме броя на семинарите за създаване на здравословна и безопасна работна среда на национално равнище. С гордост продължаваме това партньорство.“

 
Otmar Pichler

Отмар Пичлер, „Гезунде арбайт“ (Австрия)

 

„Като медиен партньор „Гезунде арбайт“ печели от широкоспектърното съдържание и възможностите за работа в мрежа, предоставяни от EU-OSHA. Работата с EU-OSHA е това, което вдъхва живот на кампаниите „Здравословни работни места“ и ни дава възможност да изпълним нашата мисия — увеличаване на осведомеността за безопасността и здравето при работа и създаване на здравословни работни места за всички!“

 
James Twigg

Джеймс Туиг, ppe.org (Обединено кралство)

 

„Нашето медийно партньорство с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа означава, че имаме възможност да подкрепим агенцията в утвърждаването на поведение на предотвратяване на риска на работното място в Европа и същевременно да получаваме актуална информация за събитията в областта на здравословните и безопасни условия на труд и да имаме достъп до екипа от експерти на агенцията.“

 

Препоръчителни ресурси за вас