You are here

National focal points

Мрежата от национални фокусни точки на EU-OSHA е от жизненоважно значение за кампанията за здравословни работни места. Фокусните точки, които обикновено са водещите организации в областта на безопасността и здравето в дадена държава, се определят от съответното правителство за официални представители в EU-OSHA. Те координират кампанията за здравословни работни места на национално равнище.

Фокусните точки организират широк кръг от дейности по кампанията и имат също огромен принос за работните програми на Агенцията като цяло. Те подкрепят инициативите на EU-OSHA с информация и отзиви и използват своите мрежи, за да получат подкрепата на правителствата и на представителите на работниците и работодателите.

За връзка с националната фокусна точка във вашата държава кликнете тук.