You are here

Национални фокусни точки

Мрежата от национални фокусни точки на EU-OSHA е от жизненоважно значение за кампанията за здравословни работни места. Фокусните точки, които обикновено са водещите организации в областта на безопасността и здравето в дадена държава, се определят от съответното правителство за официални представители в EU-OSHA. Те координират кампанията за здравословни работни места на национално равнище.

Фокусните точки организират широк кръг от дейности по кампанията и имат също огромен принос за работните програми на Агенцията като цяло. Те подкрепят инициативите на EU-OSHA с информация и отзиви и използват своите мрежи, за да получат подкрепата на правителствата и на представителите на работниците и работодателите.

Ако искате да се свържете с националната си фокусна точка, кликнете върху бутона за вашата държава по-долу.

 

Albania.png
Албания
AT.png
Австрия
Bosnia_Herzegovina.png
Босна и Херцеговина
BE.png
Белгия
BG.png
България
CH.png
Швейцария
CY.png
Кипър
CZ.png
Чешка република
DE.png
Германия
DK.png
Дания
EE.png
Естония
ES.png
Испания
FI.png
Финландия
FR.png
Франция
EL.png
Гърция
HR.png
Хърватия
HU.png
Унгария
IE.png
Ирландия
IS.png
Исландия
IT.png
Италия
liechtenstein_0.png
Лихтенщайн
LT.png
Литва
LU.png
Люксембург
LV.png
Латвия
Montenegro.png
Черна гора
Macedonia.png
Северна Македония
MT.png
Малта
NL.png
Нидерландия
NO.png
Норвегия
PL.png
Полша
PT.png
Португалия
RO.png
Румъния
Serbia.png
Сърбия
SE.png
Швеция
SI.png
Словения
SK.png
Словакия
Turkey.png
Турция
Kosovo_0.png
Kosovo