You are here

Европейска мрежа на предприятията

EEN VERSION 2 1920X595.jpg

Европейска мрежа на предприятията

Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN) е ръководена от Европейската комисия мрежа и представлява основен инструмент на стратегията на ЕС за стимулиране на растежа и работните места. Като обединява близо 600 организации за подпомагане на бизнеса от 50 държави, EEN съдейства на малките фирми да се възползват от несравнимите възможности за бизнес на единния пазар на ЕС.

Кампанията „Здравословни работни места“ е важен инструмент за сътрудничество между Агенцията и EEN, а в популяризирането й участват активно 28 посланици на EEN за БЗР.

Find the OSH ambassador in your country

AT.gif
Австрия
BE.gif
Белгия
BG.gif
България
CY.gif
Кипър
CZ.gif
Чешка република
DE.gif
Германия
DK.gif
Дания
EE.gif
Естония
ES.gif
Испания
FI.gif
Финландия
GR.gif
Гърция
HR.gif
Хърватия
HU.gif
Унгария
IE.gif
Ирландия
IT.gif
Италия
LT.gif
Литва
LV.gif
Латвия
MK.gif
Македония
MT.gif
Малта
NL.gif
Нидерландия
PL.gif
Полша
PT.gif
Португалия
RO.gif
Румъния
SE.gif
Швеция
SI.gif
Словения
SK.gif
Словакия
UK.gif
Обединено кралство