You are here

Посланици на мрежата EEN в областта на БЗР

Европейска мрежа на предприятията

Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN) е ръководена от Европейската комисия мрежа и представлява основен инструмент на стратегията на ЕС за стимулиране на растежа и работните места. Като обединява близо 600 организации за подпомагане на бизнеса от 50 държави, EEN съдейства на малките фирми да се възползват от несравнимите възможности за бизнес на единния пазар на ЕС.

От 2009 г. насам EEN си сътрудничи с EU-OSHA за повишаване на осведомеността за БЗР сред МСП и микропредприятията. За изпълнението на тази задача EEN определя посланици за БЗР на равнище държави.

Кампанията „Здравословни работни места“ е важен инструмент за сътрудничество между Агенцията и EEN, а посланиците за БЗР участват активно в популяризирането ѝ.

Намерете посланика в областта на БЗР във вашата държава

AT.png
Австрия
Bosnia_Herzegovina.png
Босна и Херцеговина
BG.png
България
CY.png
Кипър
CZ.png
Чешка република
DE.png
Германия
EE.png
Естония
ES.png
Испания
FI.png
Финландия
FR.png
Франция
EL.png
Гърция
HU.png
Унгария
IE.png
Ирландия
IT.png
Италия
LT.png
Литва
LU.png
Люксембург
LV.png
Латвия
Montenegro.png
Черна гора
Macedonia.png
Северна Македония
MT.png
Малта
NL.png
Нидерландия
NO.png
Норвегия
PL.png
Полша
PT.png
Португалия
RO.png
Румъния
Serbia.png
Сърбия
SE.png
Швеция
SI.png
Словения
SK.png
Словакия
Turkey.png
Турция