Кампания на EU-OSHA за 2020—2022 г.

„Здравословните работни места облекчават товара“

Борбата със свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС) подобрява живота на работещите и е икономически оправдано.

За какво става дума?За кампанията

Healthy Workplaces Campaign

Начало на кампанията в Европа през октомври 2020 г.

Ето какво можете да направите преди началото на кампанията:

Изтегляне на ресурси на кампанията

В настоящото ръководство за кампанията „Здравословни...
Използвайте постера, за да популяризирате кампанията във вашата...
Искате да разясните подробности за кампанията „...
Налага ви се бързо и ясно да разясните подробности за кампанията на...

Започнете да разглеждате съдържанието