Практически инструменти и ръководства

За работещи и работодатели. За всяко работно място.

Открийте база данни с множество примери в контекста на ЕС и в национален контекст, които ще ви помогнат да оцените и да управлявате факторите за МСС.

Поучете се от примерите

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Активни заедно

Горещи благодарности на всички наши партньори!

Това беше успешна година за кампанията за облекчаване на товара и за насърчаване на действия за по-здравословни работни места в Европа.

Горди сме с партньорите на нашата кампания!

Новини

HL_Digital1_0.png
13/12/2022 С приключването на кампанията „Облекчете товара — споделете мнението си!“ насочваме вниманието си... С приключването на кампанията за 2020—2022 г. Здравословни работни места „Облекчете товара — споделете мнението си!“ EU-OSHA изказва благодарност на своята...Вижте още
HL_Summit2.png
07/12/2022 Среща на високо равнище за здравословни работни места, 2022 г.: Обзор и впечатления Благодарение на задълбочения поглед над превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС), представени от експерти на най-високо ниво и лица, вземащи решения,...Вижте още

Приоритетни области

Кампанията „Здравословни работни места: облекчете товара“ е организирана в няколко приоритетни области, които се популяризират чрез специални комуникационни и промоционни пакети в хода на кампанията. Всяка област обхваща конкретна тема, свързана с МСС. За да се поддържа динамиката на кампанията, на всеки три до четири месеца се издават разнообразни материали, включително доклади, информационни листове, инфографики и примери от практиката.
Вижте всички приоритетни области

Официални партньори на кампанията

Въведение относно официалните партньори на кампанията

Европейски и международни предприятия и организации — както публични, така и частни — от различни сектори подкрепят кампанията „Здравословни работни места“. Те образуват мрежа от пионери, които вдъхновяват и насърчават други да управляват успешно безопасна и здравословна работна сила. Техният ангажимент е от съществено значение, за да се гарантира, че посланията на кампанията ще достигнат до всички видове работни места в целия ЕС.

Вижте всички партньори