Приоритетна област

Психосоциални рискове

Как психосоциалните фактори могат да ни засегнат психически?

Научете сега

 

banner_psychosocial.png
gpa-381.png

15-то издание на наградите за добри практики за здравословни работни места

Примери за наградени и отличени

EU-OSHA награждава водещите практики за предотвратяване на мускулно-скелетни смущения на работното място

Разгледайте ги!

 

 

Новини

HWCNewsArt_7_220.png

Photo by Amir Arabshahi on Unsplash

21/09/2022 Assessing psychosocial risk factors: implications for musculoskeletal disorders risk assessment While musculoskeletal disorders (MSDs) are manageable, both physical and psychosocial factors can influence the physical and mental wellbeing of workers...Вижте още
HL_Doc.jpg
20/09/2022 От справянето с големи работни натоварвания до справянето с болката — време за анализ на свързания... Високите изисквания към работата и ниската удовлетвореност от работата могат да причинят или изострят свързаните с работата МСС. Тъй като са тясно свързани, по...Вижте още

Приоритетни области

Кампанията „Здравословни работни места: облекчете товара“ е организирана в няколко приоритетни области, които се популяризират чрез специални комуникационни и промоционни пакети в хода на кампанията. Всяка област обхваща конкретна тема, свързана с МСС. За да се поддържа динамиката на кампанията, на всеки три до четири месеца се издават разнообразни материали, включително доклади, информационни листове, инфографики и примери от практиката.
Вижте всички приоритетни области

Официални партньори на кампанията

Въведение относно официалните партньори на кампанията

Европейски и международни предприятия и организации — както публични, така и частни — от различни сектори подкрепят кампанията „Здравословни работни места“. Те образуват мрежа от пионери, които вдъхновяват и насърчават други да управляват успешно безопасна и здравословна работна сила. Техният ангажимент е от съществено значение, за да се гарантира, че посланията на кампанията ще достигнат до всички видове работни места в целия ЕС.

Вижте всички партньори