Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

Относно темата

Служителите в много от европейските държави са изложени на опасни вещества. Подобно излагане се случва много по-често,...
Неприемлив е броят на работниците в Европа, изложени на опасни вещества на работното място. Опасните вещества са причина за...
За ефективното управление на безопасността и здравето при работа всички — работодатели, ръководители и работници — трябва да...
Трябва да се създаде култура на превенция , за да се гарантира успешно предотвратяване на случаите на влошаване на здравето,...

Най-нови туитове

Инструменти и публикации

На ваше разположение са редица инструменти за управление на рисковете. Прегледайте ресурсите, които може да ви бъдат полезни:

Приоритетни области

В съответствие със стратегическите си цели, кампанията „Здравословни работни места“ предоставя информация, специални съвети и съдействие в следните приоритетни области:

Бюлетин

Защита на неприкосновеността на личния живот