Кампания на EU-OSHA за 2020—2022 г.

„Здравословните работни места облекчават товара“

Борбата със свързаните с работата мускулно-скелетни увреждания(МСУ) подобрява живота на работещите и е икономически оправдано.

За какво става дума?За кампанията

Healthy Workplaces Campaign

Начало на кампанията в Европа през октомври 2020 г.

Ето какво можете да направите преди началото на кампанията:

Изтегляне на ресурси на кампанията

В настоящото ръководство за кампанията „Здравословни работни места“...
Използвайте постера, за да популяризирате кампанията във вашата...
Искате да разясните подробности за кампанията „Здравословните работни...
Налага ви се бързо и ясно да разясните подробности за кампанията на...

Новини

exoskeletons.png

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Започнете да разглеждате съдържанието