Примери от практиката

Управление на свързаните с работата МСС при различни условия

Открийте случая, който се отнася за вашия сектор и професия, и рисковия фактор за МСС, който ви засяга.  

Запознайте се с нашия специализиран раздел

case studies.png
sedentary-banner-381.png

Приоритетна област

Работа в седнало положение

Действайте сега, за да избегнете продължително стоене или седене на работното място. Насърчаването на движението и упражненията на работното място е от основно значение за предотвратяване на МСС.

Променете практиката на продължителното седене

Новини

EIFFAGE_ESF_logo.jpg
20/10/2021 Shaping the future of health and safety in the construction sector Official Campaign Partners, the European Safety Federation and EIFFAGE , host a conference on 29 October to discuss the challenges associated with a dynamic,...Вижте още
Societal Impact of Pain_logo.png
19/10/2021 Chronic pain and workplace integration and adaptation The reintegration of workers suffering from chronic pain back into the workforce is good for workers, employers, and society as a whole. However, more needs to...Вижте още

Приоритетни области

Кампанията „Здравословни работни места: облекчете товара“ е организирана в няколко приоритетни области, които се популяризират чрез специални комуникационни и промоционни пакети в хода на кампанията. Всяка област обхваща конкретна тема, свързана с МСС. За да се поддържа динамиката на кампанията, на всеки три до четири месеца се издават разнообразни материали, включително доклади, информационни листове, инфографики и примери от практиката.
Вижте всички приоритетни области

Официални партньори на кампанията

Въведение относно официалните партньори на кампанията

Европейски и международни предприятия и организации — както публични, така и частни — от различни сектори подкрепят кампанията „Здравословни работни места“. Те образуват мрежа от пионери, които вдъхновяват и насърчават други да управляват успешно безопасна и здравословна работна сила. Техният ангажимент е от съществено значение, за да се гарантира, че посланията на кампанията ще достигнат до всички видове работни места в целия ЕС.

Вижте всички партньори