Присъединете се към нас

Станете официален партньор на кампанията!

Възползвайте се от широк кръг от промоционални дейности и инициативи за обмен на обучения, чрез които да подобрите профила си в рамките на вашата организация, общността на БЗР и отвъд тях.

Какво предлагаме?

Official-Campaign-Partner-banner2.png
home-img.png

За какво става дума?

Мускулно-скелетни смущения

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са едни от най-често срещаните свързани с работата здравословни проблеми в Европа. Те причиняват болка и дискомфорт в гърба, врата, раменете и горните и долните крайници и могат да окажат влияние върху работоспособността.

За какво става дума?

Новини

Teleworking 3 Resized.jpg

© EU-OSHA / Henk Sieben

26/11/2020 Key tips for preventing MSDs in the era of COVID-19 The spread of COVID-19 has meant that many workers have been forced to telework from their homes and other locations. While remote working has some benefits,...Вижте още
OSH_017203_f0d92.jpg

© EU-OSHA

17/11/2020 Запознайте се с нашите официални партньори и станете един от тях! Нашите постоянни официални партньори продължават да играят ключова роля, за да се гарантира, че посланията на кампанията „Здравословните работни места...Вижте още

Приоритетни области

Кампанията „Здравословни работни места: облекчете товара“ е организирана в няколко приоритетни области, които се популяризират чрез специални комуникационни и промоционни пакети в хода на кампанията. Всяка област обхваща конкретна тема, свързана с МСС. За да се поддържа динамиката на кампанията, на всеки три до четири месеца се издават разнообразни материали, включително доклади, информационни листове, инфографики и примери от практиката.
Вижте всички приоритетни области

Официални партньори на кампанията

Въведение относно официалните партньори на кампанията

Европейски и международни предприятия и организации — както публични, така и частни — от различни сектори подкрепят кампанията „Здравословни работни места“. Те образуват мрежа от пионери, които вдъхновяват и насърчават други да управляват успешно безопасна и здравословна работна сила. Техният ангажимент е от съществено значение, за да се гарантира, че посланията на кампанията ще достигнат до всички видове работни места в целия ЕС.

Вижте всички партньори