Painopistealue

Tietoja ja lukuja

TULE-sairaudet vaivaavat miljoonia työntekijöitä, ja ne ovat ongelma myös yrityksille, taloudelle ja yhteiskunnalle. Ne lukeutuvat työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen ja varhaisen eläkkeelle jäämisen yleisimpien syiden joukkoon.

Tarkastele tietoja tästä.

facts-figures-banner-ok.png
gpa-banner.png

Ehdotuksia otetaan nyt vastaan

Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot

EU-OSHA etsii esimerkkejä tehokkaista ja innovatiivisista toimintamalleista, joilla ehkäistään tuki- ja liikuntaelinsairauksia työpaikoilla. Löytyykö organisaatiostasi tällaisia esimerkkejä?

Osallistu nyt!

Ajankohtaista

map europe 220.jpg

© Vector by www.freepik.es

23/02/2021 Työn keventämisen keinot käyttöön: joukko uusia kumppaneita mukana TULE-sairauksien... Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ovat edelleen yleisin työperäinen terveysongelma. EU-OSHAlla on ilo työskennellä niiden torjumiseksi erilaisten...Lisätietoa
MSD_prevalence3.jpg

© EU-OSHA / Zahare Astrida

25/02/2021 Workplace challenges and risk factors call for new approaches in MSDs prevention The prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) remains high among EU workers due to a combination of elements. These include the impact of changing ways of...Lisätietoa

Kampanjan keskeisimmät teemat

”Terveellinen työ − Työn keventämisen keinot käyttöön!” -kampanja on jaettu useisiin ensisijaisiin toiminta-aloihin. Niitä tuetaan erityisillä viestintä- ja edistämispakkauksilla koko kampanjan ajan. Kukin toiminta-ala koskee tiettyä TULE-sairauksiin liittyvää aihetta. Jotta kampanjan vauhti säilyy, 3−4 kuukauden välein julkaistaan valikoima aineistoja, muun muassa raportteja, tiedotteita, tietografiikkaa ja tapaustutkimuksia.
Katso kaikki ensisijaiset toiminta-alat

Kampanjan viralliset yhteistyökumppanit

Kampanjan virallisten yhteistyökumppanien esittelyteksti

Terveellinen työ -kampanjan tukena on eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkisen ja yksityisen sektorin yrityksiä ja järjestöjä monilta eri aloilta. Ne muodostavat verkoston, jossa innostetaan ja kannustetaan pitämään työntekijät terveinä ja työpaikat turvallisina. Yhteistyökumppanien aktiivisella osallistumisella varmistamme, että kampanjan viestit saavuttavat kaikenkokoiset työpaikat eri puolilla EU:ta.

Katso kaikki yhteistyökumppanit