You are here

Julkaisut

EU-OSHAn verkkosivustolla on runsaasti tietoa kampanjan aiheesta sekä miksi ja miten tule-sairauksiin pitäisi puuttua.

Julkaisuja on kampanjatiedotteista, seminaarien ja työpajojen yhteenvedoista sekä kattavista tutkimusraporteista, joissa käsitellään esimerkiksi ongelman laajuutta, kustannuksia, ennaltaehkäiseviä toimintalinjoja ja käytäntöjä. Tapaustutkimukset antavat vinkkejä, miten työpaikoilla ehkäistään riskejä ja hallitaan työterveyttä ja -turvallisuutta.

Saatavilla olevat julkaisut (33)

psychosocial-risks-infosheet-en_Page_1.jpg
09/08/2022 Syötä: Tiedotteet 4 sivua

Psykososiaaliset tekijät työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisyssä

Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet liittyvät yleensä fyysisiin riski tekijöihin, kuten raskaisiin kuormiin tai toistuviin liikkeisiin. Kuitenkin myös psykososiaalisilla tekijöillä voi olla merkittävä rooli. Psykososiaaliset tekijät lisäävät TULE-sairauksiin sairastumisen...

Lisätietoa
ppt2-campaign_0.jpg
13/05/2022 Syötä: Esitykset

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäiseminen työntekijöiden tuella

Tässä esityksessä tarkastellaan työntekijöiden osallistumista TULE-sairauksien ennaltaehkäisyyn ja esitetään, että työantajat voisivat ottaa työntekijät aktiivisesti mukaan tunnistamaan tuki- ja liikuntasairauksiin liittyviä ongelmia sekä valitsemaan ja toteuttamaan parhaita...

Lisätietoa
WEB 1324 - Worker Participation infosheet - FINAL TE0722068ENN_Page_1.jpg
13/05/2022 Syötä: Tiedotteet 4 sivua

Preventing musculoskeletal disorders (MSDs) through active worker participation: good practice tips (TULE-sairauksien...

Tässä tiedotteessa annetaan neuvoja työntekijöiden tehokkaasta osallistumisesta TULE-sairauksien ennaltaehkäisyyn. Työntekijät ja/tai heidän edustajansa olisi otettava mukaan TULE-sairauksien riski narvioinnin ja ehkäisyn kaikkiin vaiheisiin, kuten riskien tunnistamiseen ja...

Lisätietoa
Better_Schools_by_Promoting_Musculoskeletal_Health (002)_Page_01.jpg
24/04/2022 Syötä: Raportit 7 sivua

Summary - Parempaa tuki- ja liikuntaelinterveyttä kouluihin

Koulujen osallistuminen työsuojeluun voi auttaa ehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULE-sairauksia). Työsuojelun sisällyttäminen osaksi opetusta on keskeistä työsuojelun ehkäisevän kulttuurin kehittämisessä opiskelijoille. Tässä raportissa tarkastellaan, miten koulut...

Lisätietoa
31696-0.jpg
27/01/2022 Syötä: Esitykset

Etätyöhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairaudet – vinkkejä työnantajille

Etätyöstä on tullut yhä merkittävämpi työnteon muoto viime vuosina. Vaikka kotoa käsin työskentelyssä on monia etuja, se saattaa myös aiheuttaa työntekijöille terveyshaittoja ja pahentaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULE-sairauksia), mikäli riskejä ei hallita asianmukaisesti...

Lisätietoa

Pages

Pages

1 - 5