You are here

Julkaisut

EU-OSHAn verkkosivustolla on yli sata julkaisua vaarallisista aineista. Julkaisuja on perusaiheita käsittelevistä faktatiedoista aina kattaviin raportteihin (esimerkiksi lisääntymiselle vaarallisista aineista ja syöpää aiheuttavista aineista) sekä tietosanakirjamaisiin OSHwiki-artikkeleihin, jotka ovat saatavilla osiossa ”Vaaralliset aineet”.

Terveellinen työ -kampanjan 2018–2019 teemana ovat vaaralliset aineet. Kampanjan aikana päivitetään ja tarkistetaan monia näistä julkaisuista ja lisätään uusia julkaisuja ja uusia julkaisumuotoja.

Kampanjan tietolehtisissä kerrotaan käyttäjälle vaarallisten aineiden hallinnan perustoimista ja ensisijaisista toimista. Tärkeimpiä fakta- ja tilastotietoja elävöitetään infografiikalla. Päivitetyt ja uudet OSHwiki-artikkelit laajentavat ja parantavat vaarallisia aineita käsittelevän OSHwiki-osion kattavuutta.

Näytetään 1 - 4 / 200

Saatavilla olevat julkaisut

03/10/2018
82084-0.jpg

Tässä tiedotteessa tehdään katsaus siihen, miten työpaikoilla pitäisi käsitellä teollisesti valmistettuja nanomateriaaleja. Nämä erittäin pieniä ainesosia sisältävät materiaalit voivat olla myrkyllisiä.

Tiedotteessa annetaan tietoa asiaankuuluvasta EU-...Lisätietoa

PDF Tiedotteet Lataa
07/05/2018
72445-0.jpg
REACH-asetus edellyttää, että EU-maissa,
Islannissa, Norjassa tai Liechtensteinissa
vähintään tonnin verran kemikaaleja
valmistavat tai niitä maahantuovat yhtiöt
rekisteröivät kemikaalit...Lisätietoa
PDF Lataa
22/02/2018
79863-0.jpg

Tässä tiedotteessa on katsaus työpaikan vaarallisista aineista annettuun Euroopan unionin lainsäädäntöön, lähinnä kolmeen EU:n direktiiviin: työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva puitedirektiivi, kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD) sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiivi (CMC)....Lisätietoa

PDF Tiedotteet Lataa
22/02/2018
79905-0.jpg

Paras tapa pienentää riskiä on poistaa tai korvata vaaralliset aineet, ja täydellinen riskinarviointi on tärkeä vaihe prosessia.

Tässä esitteessä on joukko perustavanlaatuisia periaatteita, käytännön vinkkejä, parhaita käytäntöjä, riskinarviointivälineitä ja -menetelmiä sekä hyödyllisiä...Lisätietoa

PDF Tiedotteet Lataa

Pages

Muita asiaan liittyviä englanninkielisiä Julkaisuja

17/01/2019
81579-0.jpg

Tässä yhteenvetoraportissa esitellään perustat datavetoiselle menetelmälle, joka on laadittu vaarallisille aineille altistumisen arvioimiseksi EU:n työpaikoilla sekä luomaan pohja suuntausten ja kehityskulkujen seurannalle altistumisessa ja käytössä.

Siinä...Lisätietoa

PDF Raportit Lataa
03/10/2018
80434-0.jpg

Tässä tiedotteessa kerrotaan saatavilla olevista työkaluista ja ohjeista, joilla työnantajia ja työntekijöitä autetaan hallitsemaan vaarallisten aineiden aiheuttamia riskejä työpaikoilla. Jo saatavilla olevien työkalujen ja ohjeiden käyttäminen voi säästää aikaa, ja samalla...Lisätietoa

PDF Tiedotteet Lataa
15/12/2017
78694-0.jpg

Altistus karsinogeeneille voi johtaa syöpään, joka on merkittävä työperäisten kuolemien syy EU:ssa. Luotettavat tiedot altistumisesta karsinogeeneille työpaikalla ovat erittäin tärkeitä Euroopan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta. Tässä kertomuksessa esitetään...Lisätietoa

PDF Raportit Lataa

Pages