You are here

Lehdistöosio

Täältä löydät kaiken tarvitsemasi Terveellinen työ -kampanjasta raportointia varten.

Uusimmat lehdistötiedotteet ovat saatavilla, ja voit ladata myös kattavan mediapaketin. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, löydät täältä myös EU-OSHAn tiedotustyöryhmän yhteystiedot.

Ryhdy mediakumppaniksi

Oletko kiinnostunut tekemään yhteistyötä kanssamme ja levittämään Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan sanomaa?

Lehdistön yhteyshenkilöt

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Lehdistöpaketti

Jos uutisoit Terveellinen työ -kampanjasta, lataa lehdistöpaketti, joka sisältää lehdistötiedotteita, kuvia, tapahtumakalenterin sekä kaikki keskeiset tiedot ja tilastotiedot.
22/10/2018

Joka vuosi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja sen kumppanit järjestävät Euroopan työsuojeluviikon puitteissa tietoisuutta lisääviä tapahtumia eri puolilla EU:ta ja muuallakin. Tämän vuoden aiheena, johon monet mielenkiintoiset tapahtumat 22.–26. lokakuuta keskittyvät, on vaarallisten aineiden hallinta työpaikoilla.

Vaarallisia aineita on melkein kaikilla työpaikoilla. EU:ssa olevista yrityksistä 38 % ilmoittaa ESENER-2-kyselytutkimuksen mukaan, että niiden työpaikoilla on kemiallisia tai biologisia aineita nesteiden, höyryjen tai pölyn muodossa. Euroopan työsuojeluviikolla työntekijät, johtajat ja työsuojeluasiantuntijat lisäävät yhdessä tietoisuutta...Lisätietoa
24/09/2018

 EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Itävalta  järjestää 24.–25.syyskuuta Wienissä korkean tason konferenssin työperäisen syövän torjunnasta. Useat eri puhujat ja osallistujat, muun muassa poliitikot, työmarkkinaosapuolet ja alan asiantuntijat, selvittävät, miten Euroopan työntekijöitä voidaan suojella altistumiselta syöpää aiheuttaville aineille työssä.

Konferenssissa tehdään yleiskatsaus nykyisiin haasteisiin ja esitellään uusinta kehitystä ja käynnissä olevia hankkeita. Käsiteltävät aiheet vaihtelevat Euroopan laajuisesta näkökulmasta yksinkertaisiin toimenpiteisiin ja käytännön ratkaisuihin, joita voidaan toteuttaa yrityksissä. Työpajoissa osallistujat voivat keskustella riskeihin perustuvista...Lisätietoa
26/06/2018

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkistaa viralliset kampanjakumppanit ja mediakumppanit, jotka liittyvät sen vuosien 2018–2019 Euroopan kattavaan työsuojelukampanjaan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Näiden kumppanien tuki on ratkaisevan tärkeä kampanjan onnistumisen kannalta, ja kampanjakumppanit saavat siitä puolestaan hyvin monenlaisia etuja ja mahdollisuuksia.

EU-OSHA toivottaa mielihyvin tervetulleiksi vuosien 2018–2019 Terveellinen työ -kampanjan viralliset kampanjakumppanit. Monet aiemmat kumppanit sitoutuvat jälleen kerran työsuojelun parantamiseen Euroopassa ja hyötyvät siten edelleen eduista, joita osallistuminen heille tarjoaa: suurempi näkyvyys, etuoikeutettu kampanjavälineiden ja -aineiston...Lisätietoa
24/04/2018

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on käynnistänyt vuosiksi 2018–2019 EU:n laajuisen kampanjansa Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Näiden kahden vuoden aikana järjestetään tapahtumia ja toteutetaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kiinnittää huomio aiheeseen ja edistää hyviä käytäntöjä, joilla torjutaan vaarallisten aiheiden työntekijöille aiheuttamia riskejä.

 

 

Vastoin yleistä uskomusta vaarallisten aineiden käyttö ei ole vähenemässä EU:ssa, ja niiden aiheuttamat riskit pitää hallita paremmin kuin koskaan aiemmin. Osa aineista, joille työntekijät altistuvat useimmiten, sisältävät karsinogeenejä. Euroopan komissio ehdotti äskettäin, että työntekijöiden altistumista viidelle syöpää aiheuttavalle...Lisätietoa