You are here
Good Practice Awards

Hyvän käytännön palkinnot

Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailuun osallistuminen on mainio keino tulla mukaan kampanjaan. Kilpailu voi olla myös merkittävä motivaationlähde pyrittäessä parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta.

Palkinnoilla annetaan tunnustusta merkittävistä ja innovatiivisista toimintamalleista, jotka liittyvät kampanjan aiheeseen. Voittajat julkistetaan Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -palkitsemistilaisuudessa vuonna 2019. Palkitsemistilaisuudessa levitetään tietoa vaarallisten aineiden hallinnasta työpaikoilla, jaetaan hyviä käytäntöjä ja juhlistetaan kaikkien kilpailuun osallistuneiden saavutuksia.


Lisätietoa

Suositeltavaa lähdemateriaalia