Praktiske værktøjer og vejledning

Til arbejdstagere og arbejdsgivere. Til alle arbejdspladser.

Opdag en database med et væld af eksempler på vurdering og håndtering af muskel- og skeletbesværfaktorer på EU-plan og nationalt plan.

Lær af andres eksempel

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktive sammen

En varm tak til alle vores partnere

Det har været et succesrigt år for "let belastningen"-kampagnen og dens opmuntring til handling for at opnå sundere arbejdspladser i hele Europa.

Vi er stolte over vores kampagnepartnere!

Nyheder

HL_Digital1_0.png
13/12/2022 Efter afslutningen af kampagnen "Let belastningen" retter vi opmærksomheden mod vores... Her, hvor kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" 2020-2022 nærmer sig sin afslutning, vil EU-OSHA gerne takke sit netværk af focal points og alle...Få mere at vide
HL_Summit2.png
07/12/2022 Topmødet om sunde arbejdspladser 2022: Afrunding og indtryk Stærk indsigt i forebyggelse af muskel- og skeletbesvær hos eksperter og beslutningstagere på højt niveau gjorde EU-OSHA's topmøde om sunde arbejdspladser 2022...Få mere at vide

Prioriterede områder

Kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" er inddelt i en række prioriterede områder, som fremmes via særlige kommunikations- og oplysningspakker gennem hele kampagnens løbetid. Hvert område omhandler et særligt emne relateret til muskel- og skeletbesvær. Hver tredje til fjerde måned frigives der en række materialer, herunder rapporter, infoark, infografikker og casestudier, for at opretholde kampagnens momentum.
Se alle prioriterede områder

Officielle kampagnepartnere

Officielle kampagnepartnere — introtekst

Kampagnen om "et sikkert og sundt arbejdsmiljø" støttes af europæiske og internationale virksomheder og organisationer — både offentlige og private — fra forskellige sektorer. De udgør et netværk af pionerer, der inspirerer og tilskynder andre til god forvaltning af arbejdsstyrkens sikkerhed og sundhed. Deres engagement er afgørende for at sikre, at kampagnens budskaber når ud til alle slags arbejdspladser i hele EU.

Se alle partnere