You are here

Nationale Focal Points

EU-OSHA's netværk af nationale Focal Points er afgørende for arbejdsmiljøkampagnen. Focal Point, der typisk er den førende arbejdsmiljøorganisation i dit land, er udpeget af myndighederne til at være EU-OSHA's officielle repræsentant. De koordinerer arbejdsmiljøkampagnen på nationalt plan.

Focal Points tilrettelægger en bred vifte af kampagneaktiviteter, og mere generelt yder de også et enormt bidrag til agenturets arbejdsprogrammer. De støtter EU-OSHA's initiativer med information og feedback og benytter deres netværk til at få myndighederne og repræsentanter for arbejdstagerne og arbejdsgiverne til at deltage. 

Klik her, hvis du ønsker at kontakte dit nationale focal point.