You are here

Arbejdsmiljøambassadører fra EEN

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) er et netværk, der ledes af Kommissionen og er et vigtigt instrument i EU-strategien for vækst og beskæftigelse. EEN samler tæt ved 600 erhvervsstøtteorganisationer fra 50 lande og hjælper små virksomheder med at udnytte de enestående forretningsmulighederne i EU's indre marked.

Siden 2009 har EEN samarbejdet med EU-OSHA om at øge SMV'ernes og mikrovirksomhedernes opmærksomhed på arbejdsmiljø. EEN udpeger arbejdsmiljøambassadører til denne opgave i hvert land.

Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et vigtigt område for samarbejde mellem agenturet og EEN, og arbejdsmiljøambassadørerne er aktivt engageret i at fremme samarbejdet.

Find dit lands arbejdsmiljøambassadør

AT.gif
Østrig
BE.gif
Belgien
BG.gif
Bulgarien
CY.gif
Cypern
CZ.gif
Den Tjekkiske Republik
DE.gif
Tyskland
DK.gif
Danmark
EE.gif
Estland
ES.gif
Spanien
FI.gif
Finland
GR.gif
Grækenland
HR.gif
Kroatien
HU.gif
Ungarn
IE.gif
Irland
IT.gif
Italien
LT.gif
Litauen
LV.gif
Letland
MK.gif
Nordmakedonien
MT.gif
Μalta
NL.gif
Nederlandene
PL.gif
Polen
PT.gif
Portugal
RO.gif
Rumænien
SE.gif
Sverige
SI.gif
Slovenien
SK.gif
Slovakiet