You are here

Arbejdsmiljøambassadører fra EEN

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) er et netværk, der ledes af Kommissionen og er et vigtigt instrument i EU-strategien for vækst og beskæftigelse. EEN samler tæt ved 600 erhvervsstøtteorganisationer fra 50 lande og hjælper små virksomheder med at udnytte de enestående forretningsmulighederne i EU's indre marked.

Siden 2009 har EEN samarbejdet med EU-OSHA om at øge SMV'ernes og mikrovirksomhedernes opmærksomhed på arbejdsmiljø. EEN udpeger arbejdsmiljøambassadører til denne opgave i hvert land.

Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et vigtigt område for samarbejde mellem agenturet og EEN, og arbejdsmiljøambassadørerne er aktivt engageret i at fremme samarbejdet.

Find dit lands arbejdsmiljøambassadør

AT.png
Østrig
Bosnia_Herzegovina.png
Bosnien-Hercegovina
BG.png
Bulgarien
CY.png
Cypern
CZ.png
Den Tjekkiske Republik
DE.png
Tyskland
EE.png
Estland
ES.png
Spanien
FI.png
Finland
FR.png
Frankrig
EL.png
Grækenland
HU.png
Ungarn
IE.png
Irland
IT.png
Italien
LT.png
Litauen
LU.png
Luxembourg
LV.png
Letland
Montenegro.png
Montenegro
Macedonia.png
Nordmakedonien
MT.png
Μalta
NL.png
Nederlandene
NO.png
Norge
PL.png
Polen
PT.png
Portugal
RO.png
Rumænien
Serbia.png
Serbien
SE.png
Sverige
SI.png
Slovenien
SK.png
Slovakiet
Turkey.png
Tyrkiet