You are here

Arbejdsmiljøambassadører fra EEN

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) er et netværk, der ledes af Kommissionen og er et vigtigt instrument i EU-strategien for vækst og beskæftigelse. EEN samler tæt ved 600 erhvervsstøtteorganisationer fra 50 lande og hjælper små virksomheder med at udnytte de enestående forretningsmulighederne i EU's indre marked.

Siden 2009 har EEN samarbejdet med EU-OSHA om at øge SMV'ernes og mikrovirksomhedernes opmærksomhed på arbejdsmiljø. EEN udpeger arbejdsmiljøambassadører til denne opgave i hvert land.

Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et vigtigt område for samarbejde mellem agenturet og EEN, og arbejdsmiljøambassadørerne er aktivt engageret i at fremme samarbejdet.

Find dit lands arbejdsmiljøambassadør