You are here

Publikationer

EU-OSHA's websted giver adgang til over hundrede publikationer om skadelige stoffer, lige fra faktablade om grundlæggende emner til omfattende rapporter (f.eks. om reproduktionstoksiske stoffer og kræftfremkaldende stoffer) og leksikonartikler på OSHwiki, der findes i afsnittet "Skadelige stoffer".

Under kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i 2018-2019 vedrørende skadelige stoffer bliver mange af disse publikationer ajourført og ændret, og der kommer nye publikationer og nye formater til.

Kampagnens faktablade informerer brugeren om basale og prioriterede tiltag til forvaltning af skadelige stoffer. Der anvendes infografikker for at levendegøre de vigtigste fakta og tal. Ajourførte og nye OSHwiki-artikler bliver udvidet og giver bedre dækning med OSHwiki-afsnittet om skadelige stoffer.

Viser 1 - @grænse fra 297

Tilgængelige publikationer

03/10/2018
82047-0.jpg

Dette infoark giver et overblik over, hvordan industrielt fremstillede nanomaterialer bør håndteres på arbejdspladsen. Sådanne materialer, der indeholder meget små partikler, kan være toksiske.

Infoarket indeholder oplysninger om relevant EU-lovgivning og...Få mere at vide

PDF Infoark Download til
07/05/2018
72439-0.jpg

REACH-forordningen fastsætter, at
virksomheder, der fremstiller eller importerer
kemiske stoffer til EU, Island, Norge eller
Liechtenstein i mængder på 1 ton eller
derover årligt, registrerer dem hos ECHA. Hvis
der ikke findes oplysninger om kemikaliets
farlige...Få mere at vide

PDF Reklamemateriale Download til
22/02/2018
79833-0.jpg

Dette informationsark giver et overblik over de lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladser i EU med vægt på de følgende tre EU-direktiver: rammedirektivet om arbejdsmiljø, direktivet om kemiske agenser og direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

Der er...Få mere at vide

PDF Infoark Download til
27/11/2017
83483-0.jpg

Kampagnevejledningen forklarer, hvorfor håndtering af skadelige stoffer på arbejdspladsen er så vigtig. Vejledningen fremlægger en række casestudier og praktiske løsninger, og skitserer den relevante lovgivning og hvordan man skaber en risikoforebyggelseskultur. Risikovurdering er...Få mere at vide

PDF Reklamemateriale Download til

Pages

Andre relevante publikationer på Engelsk

18/10/2019
83316-0.jpg

Dette infoark giver praktisk vejledning om juridiske forpligtelser og god praksis omkring sårbare arbejdstagere, der kan blive udsat for farlige stoffer på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at risikovurdering og forebyggende foranstaltninger tager hensyn til grupper af arbejdstagere, som har...Få mere at vide

PDF Infoark Download til
27/09/2019
83312-0.jpg

Dette infoark er udarbejdet af alle samarbejdspartnerne omkring køreplanen for kræftfremkaldende stoffer. Det giver en række kortfattede praktiske råd om, hvordan risici i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen kan undgås. Det er udformet som et referencedokument til daglig...Få mere at vide

PDF Infoark Download til
17/01/2019
81579-0.jpg

Denne sammenfattende rapport præsenterer grundlaget for en datadreven metodologi, der er udarbejdet for at vurdere eksponeringen for farlige stoffer på EU’s arbejdssteder og for at skabe et grundlag for overvågning af udviklingen inden for eksponering og anvendelse....Få mere at vide

PDF Rapporter Download til

Pages