You are here

Publikationer

På EU-OSHA's websted er der en masse oplysninger om det problem, der er emne for den aktuelle kampagne – og hvorfor og hvordan vi bør gribe det an.

Publikationerne spænder fra kampagneinfoark om relevante emner til resumeer af seminarer- og workshops og udførlige forskningsrapporter (f.eks. om omfanget af problemet og af de tilknyttede omkostninger, foruden nuværende forebyggende politikker og praksis). Casestudier giver konkrete eksempler på, hvordan arbejdssteder håndterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og giver tips om praktisk brug af forebyggende foranstaltninger.

Seneste publikationer

Tilgængelige publikationer (54)

88947-0.jpg
21/07/2021 Type: Debatoplæg 22 sider

Digitaliseringen af arbejdslivet: Psykosociale risikofaktorer og arbejdsrelateret muskel- og knoglebesvær

Digitaliseringen af økonomien har ændret arbejdets karakter gennem distancearbejde, platformsarbejde og mobilt arbejde baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Da covid-19-pandemien ramte, begyndte flere og flere europæere at arbejde hjemmefra, efterhånden som...

Få mere at vide
88542-0.jpg
21/06/2021 Type: Debatoplæg 18 sider

Tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding på grund af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med psykosociale risici...

Muskel- og skeletbesvær er et af de hyppigst indberettede sundhedsproblemer blandt arbejdstagere, og det tegner sig for en betydelig del af syge fravær et. I denne artikel undersøges det, hvilken indflydelse de psykosociale risici har, når man skal vende tilbage til...

Få mere at vide
88940-0.jpg
08/06/2021 Type: Rapporter 91 sider

Sammendrag om langvarig påtvungen stående aktivitet: helbredsmæssige konsekvenser og råd om god praksis

Langvarigt stående arbejde i samme stilling er forbundet med sundheds risici , herunder muskel- og skeletbesvær og mange andre lidelser. Denne rapport ser nærmere på, hvor udbredt det er med påtvungne arbejdsstillinger på Europas arbejdspladser, og hvilke jobs og grupper af...

Få mere at vide
88546-0.jpg
08/06/2021 Type: Rapporter 9 sider

Sammendrag om langvarig påtvungen stående aktivitet: helbredsmæssige konsekvenser og råd om god praksis

Langvarigt stående arbejde i samme stilling er forbundet med sundheds risici , herunder muskel- og skeletbesvær og mange andre lidelser. Denne rapport ser nærmere på, hvor udbredt det er med påtvungne arbejdsstillinger på Europas arbejdspladser, og hvilke jobs og grupper af...

Få mere at vide
88548-0.jpg
08/06/2021 Type: Rapporter 9 sider

Sammendrag om langvarigt statisk stilsiddende arbejde: helbredsmæssige konsekvenser og råd om god praksis

Mange job indebærer langvarigt stillesiddende arbejde . Dette kan sammen med en stillesiddende livsstil føre til dårligt helbred. Denne rapport ser nærmere på, hvilke problemer langvarigt stilsiddende arbejde medfører, herunder de job og arbejdstagere, der er hårdest ramt, og de...

Få mere at vide

Pages

Pages

1 - 5