You are here

Publikationer

På EU-OSHA's websted er der en masse oplysninger om det problem, der er emne for den aktuelle kampagne – og hvorfor og hvordan vi bør gribe det an.

Publikationerne spænder fra kampagneinfoark om relevante emner til resumeer af seminarer- og workshops og udførlige forskningsrapporter (f.eks. om omfanget af problemet og af de tilknyttede omkostninger, foruden nuværende forebyggende politikker og praksis). Casestudier giver konkrete eksempler på, hvordan arbejdssteder håndterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og giver tips om praktisk brug af forebyggende foranstaltninger.

Tilgængelige publikationer (28)

86111-0.jpg
27/07/2020 Type: Rapporter 9 sider

Sammendrag – Case-baseret analyse af indvirkningen af kronisk muskel- og skeletbesvær på arbejdslivet

I denne rapport præsenteres otte casestudier om personer med kronisk muskel- og skeletbesvær, som med vellykket resultat er vendt tilbage til arbejdet efter en sygemelding, eller som har fortsat med at arbejde trods muskel- og skeletbesvær. Studierne har til formål at undersøge...

Få mere at vide
85999-0.jpg
27/07/2020 Type: Rapporter 74 sider

Case-baseret analyse af indvirkningen af kronisk muskel- og skeletbesvær på arbejdslivet

I denne rapport præsenteres otte casestudier om personer med kronisk muskel- og skeletbesvær, som med vellykket resultat er vendt tilbage til arbejdet efter en sygemelding, eller som har fortsat med at arbejde trods muskel- og skeletbesvær. Studierne har til formål at undersøge...

Få mere at vide
85710-0.jpg
21/06/2020 Type: Debatoplæg 23 sider

Muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren

En voksende omsorgsbyrde, rekrutteringsvanskeligheder og en aldrende arbejdsstyrke betyder, at muskel- og skeletbesvær sandsynligvis vil blive en stadig større arbejdsmiljømæssig udfordring i sundhedssektoren. I dette debatoplæg gennemgås litteraturen om muskel- og skeletbesvær...

Få mere at vide
85700-0.jpg
05/06/2020 Type: Rapporter 51 sider

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: fra forskning til praksis. Hvad er lektien?

Til trods for en lang række initiativer til forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, er denne lidelse fortsat udbredt i hele EU. Denne rapport sammenfatter resultaterne af et omfattende projekt, der har til formål at undersøge årsagerne hertil og identificere...

Få mere at vide
85662-0.jpg
05/06/2020 Type: Rapporter 10 sider

Sammendrag – Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: fra forskning til praksis. Hvad er lektien?

Til trods for en lang række initiativer til forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, er denne lidelse fortsat udbredt i hele EU. Denne rapport sammenfatter resultaterne af et omfattende projekt, der har til formål at undersøge årsagerne hertil og identificere...

Få mere at vide

Pages

Pages

1 - 5