You are here

Publikationer

På EU-OSHA's websted er der en masse oplysninger om det problem, der er emne for den aktuelle kampagne – og hvorfor og hvordan vi bør gribe det an.

Publikationerne spænder fra kampagneinfoark om relevante emner til resumeer af seminarer- og workshops og udførlige forskningsrapporter (f.eks. om omfanget af problemet og af de tilknyttede omkostninger, foruden nuværende forebyggende politikker og praksis). Casestudier giver konkrete eksempler på, hvordan arbejdssteder håndterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og giver tips om praktisk brug af forebyggende foranstaltninger.

Tilgængelige publikationer (19)

Workforce_diversity_MSDs_facts_figures_summary.pdf.jpeg
07/12/2020 Type: Rapporter 13 sider

Sammendrag – Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i en mangfoldig arbejdsstyrke: risikofaktorer for kvinder, indvandrere...

Denne rapport undersøger forekomsten af muskel- og skeletbesvær samt de hermed forbundne fysiske, psykosociale, individuelle og organisatoriske risikofaktorer hos tre specifikke grupper af arbejdstagere: kvinder, indvandrere og LGBTI-personer. Den diskuterer, hvorfor...

Få mere at vide
2022-02-22_10h55_22.png
05/06/2020 Type: Rapporter 10 sider

Sammendrag – Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: fra forskning til praksis. Hvad er lektien?

Til trods for en lang række initiativer til forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, er denne lidelse fortsat udbredt i hele EU. Denne rapport sammenfatter resultaterne af et omfattende projekt, der har til formål at undersøge årsagerne hertil og identificere...

Få mere at vide
85700-0.jpg
05/06/2020 Type: Rapporter 51 sider

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: fra forskning til praksis. Hvad er lektien?

Til trods for en lang række initiativer til forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, er denne lidelse fortsat udbredt i hele EU. Denne rapport sammenfatter resultaterne af et omfattende projekt, der har til formål at undersøge årsagerne hertil og identificere...

Få mere at vide
Work_related_musculoskeletal_disorders_why_so_prevalent_report.JPG
04/05/2020 Type: Rapporter 69 sider

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: Hvorfor er det stadig så udbredt? Dokumentation fra en litteraturgennemgang

Denne litteraturgennemgang undersøger årsagerne til den fortsatte forekomst af muskel- og skeletbesvær hos arbejdstagere i EU. På trods af lovgivning og forebyggende foranstaltninger er omfanget af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær fortsat højt. Forfatterne identificerer...

Få mere at vide
Work-related_musculoskeletal_disorders_why_are_they_so_prevalent_summary.png
04/05/2020 Type: Rapporter 8 sider

Sammendrag – Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: Hvorfor er det stadig så udbredt? Dokumentation fra en...

Denne litteraturgennemgang undersøger årsagerne til den fortsatte forekomst af muskel- og skeletbesvær hos arbejdstagere i EU. På trods af lovgivning og forebyggende foranstaltninger er omfanget af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær fortsat højt. Forfatterne identificerer...

Få mere at vide

Pages

Pages

1 - 5