You are here

Публикации

Резюме — Продължително стоене прав с ограничено движение: последици за здравето и добри практики

08/06/2021 Вид: Доклади 9 страници

Продължителното стоене прав в една и съща поза поражда рискове за здравето, включително мускулно-скелетни смущения (МСС) и много други заболявания. В настоящия доклад са разгледани разпространението на работната поза с ограничено движение на работните места в Европа и най-засегнатите професии и групи работници. В него се обсъждат също така и законодателството на ЕС, което има за цел да защити работниците, както и насоки относно „безопасните гранични стойности“ за продължително стоене прав.


В доклада са представени примери за ефективни мерки за намаляване на продължителното стоене прав, като се подчертава значението на приспособяването на оценките на риска и превантивните мерки към нуждите на лицата и се насърчава активната, устойчива работа.


В заключение, в него се обобщават полезни съвети за добри практики за работните места и се дават указания за определящите политиките лица във връзка със стратегии за превенция.