You are here

Publikationer

Förebyggande politik och praxis. Metoder för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär

19/05/2020 Typ: Rapporter 53 sidor

Som en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns projekt ”Översikt över forskning inom och politik och praxis för arbetsrelaterade belastningsbesvär” genomförde projektgruppen en uttömmande analys av policyer för förebyggande av belastningsbesvär i ett antal länder. Syftet var att få bättre förståelse för under vilka omständigheter som strategier och åtgärder för att hantera detta mycket vanliga arbetsrelaterade problem är effektivast.

I rapporten beskrivs 25 politiska initiativ samt en ingående analys av sex länder med olika strategiska metoder för att förebygga belastningsbesvär. Resultaten omfattar bland annat identifierade brister i uppgifter och utvärdering samt framgångsfaktorer som framträder i analysen.

  • Ladda ner i: