Kampaaniajuhend 

Avalda mõju oma töökohal. Kaasa kogukond.

Üksikasjalik juhend tõhusate teabekampaaniate korraldamiseks

Kavanda oma kampaania „Tervislikud töökohad“

tool_banner_381.png
chronic-conditions.png

Prioriteetne valdkond

Kroonilised seisundid

Varajane sekkumine on äärmiselt oluline, et ennetada luu- ja lihaskonna vaevuste muutumist krooniliseks. Lisateave: kuidas toetada töötajaid meie praktiliste materjalidega krooniliste luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise ja ohjamise kohta.

Kuidas toetada töötajaid?

Uudised

RTW4.png

© napofilm.net

06/05/2021 Return-to-work programmes help workers with chronic MSDs to stay active and healthy Effective rehabilitation and return-to-work (RTW) programmes are crucial to ensuring that workplaces in Europe remain healthy, safe and sustainable as the...Lisateave
thumb-220-ppt-ok.jpg

© EU-OSHA 

05/05/2021 Luu- ja lihaskonna vaevusi on lihtne tõkestada meie uute tervislike töökohtade kampaaniate... Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused võivad tekkida igaühel, kuid need on ennetatavad ja hallatavad. Lahendus on faktide tundmine ja asjakohane...Lisateave

Prioriteetsed valdkonnad

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on jagatud mitmeks prioriteetvaldkonnaks, mida edendatakse kampaania ajal eriliste teabevahetus- ja edenduspakettide kaudu. Iga valdkond hõlmab üht konkreetset luu- ja lihaskonna vaevustega seotud teemat. Kampaania toimimiseks avaldatakse iga kolme-nelja kuu tagant mitmesuguseid materjale, sealhulgas aruandeid, teabelehti, infograafikuid ja juhtumiuuringuid.
Kõik prioriteetsed valdkonnad

Ametlikud kampaaniapartnerid

Kampaania ametlike partnerite tutvustus

Tervislike töökohtade kampaaniat toetavad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid nii avalikus kui ka erasektoris ning mitmesugustes valdkondades. Nad moodustavad teerajajate võrgustiku, inspireerides ja julgustades teisi edukalt haldama tööjõudu ohututes ja tervislikes tingimustes. Nende kaasatus on oluline, tagamaks, et kampaania sõnumid jõuavad igat liiki töökohtadesse kogu Euroopa Liidus.

Kõik partnerid