Prioriteetne valdkond

Töötajate mitmekesisus

Naisi, eakaid töötajaid, võõrtöötajaid, LGBTI-töötajaid ning veel mitut teist rühma ohustab suurem luu- ja lihaskonna vaevuste risk.

Kuidas neid riske teadvustada?

diversity-banner-381.png
thank-you-banner-381.png

Tegutseme koos

Suur tänu kõigile meie partneritele!

Meie kampaania-aasta oli edukas, julgustades vähendama koormust ja võtma meetmeid tervislikumate töökohtade loomiseks kogu Euroopas.

Oleme uhked oma kampaaniapartnerite üle!

Uudised

virtual-mouse-440.jpg
18/01/2022 Miks multidistsiplinaarne raviprotsess võib olla kasulik hulgiskleroosiga inimestele Luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad hulgiskleroosiga inimeste elu, sealhulgas nende töövõimet. Itaalia riikliku tööõnnetuskindlustuse ameti ning EU-OSHA...Lisateave
Hairdresser_squ.jpg

Image by valentinrussanov from Getty

13/01/2022 Healthy workplaces for everyone: reducing MSD-related risks for LGBTI workers Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) workers are more likely to face risk factors at work that lead to an increased prevalence of health...Lisateave

Üritused

Prioriteetsed valdkonnad

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on jagatud mitmeks prioriteetvaldkonnaks, mida edendatakse kampaania ajal eriliste teabevahetus- ja edenduspakettide kaudu. Iga valdkond hõlmab üht konkreetset luu- ja lihaskonna vaevustega seotud teemat. Kampaania toimimiseks avaldatakse iga kolme-nelja kuu tagant mitmesuguseid materjale, sealhulgas aruandeid, teabelehti, infograafikuid ja juhtumiuuringuid.
Kõik prioriteetsed valdkonnad

Ametlikud kampaaniapartnerid

Kampaania ametlike partnerite tutvustus

Tervislike töökohtade kampaaniat toetavad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid nii avalikus kui ka erasektoris ning mitmesugustes valdkondades. Nad moodustavad teerajajate võrgustiku, inspireerides ja julgustades teisi edukalt haldama tööjõudu ohututes ja tervislikes tingimustes. Nende kaasatus on oluline, tagamaks, et kampaania sõnumid jõuavad igat liiki töökohtadesse kogu Euroopa Liidus.

Kõik partnerid