Praktilised vahendid ja juhendid

Töötajatele ja tööandjatele Igale töökohale

Tutvu andmebaasiga, kus on palju näiteid, kuidas hinnata ja hallata luu- ja lihaskonna vaevuste riskitegureid ELi ja liikmesriikide tasandil.

Õpi näidetest

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Tegutseme koos

Suur tänu kõigile meie partneritele!

Meie kampaania-aasta oli edukas, julgustades vähendama koormust ja võtma meetmeid tervislikumate töökohtade loomiseks kogu Euroopas.

Oleme uhked oma kampaaniapartnerite üle!

Uudised

HL_Digital1_0.png
13/12/2022 Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ lõppedes pöörame tähelepanu digitulevikule Aastate 2020–2022 kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on lõppemas. EU-OSHA soovib tänada oma teabekeskusi ja kõiki muid kampaaniapartnereid...Lisateave
HL_Summit2.png
07/12/2022 Tervislike töökohtade kampaania 2022. aasta tippkohtumine Kokkuvõte ja muljed Tippekspertide ja otsustajate jõuline panus luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise teemal muutis EU-OSHA 2022. aasta tervislike töökohtade tippkohtumise...Lisateave

Prioriteetsed valdkonnad

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on jagatud mitmeks prioriteetvaldkonnaks, mida edendatakse kampaania ajal eriliste teabevahetus- ja edenduspakettide kaudu. Iga valdkond hõlmab üht konkreetset luu- ja lihaskonna vaevustega seotud teemat. Kampaania toimimiseks avaldatakse iga kolme-nelja kuu tagant mitmesuguseid materjale, sealhulgas aruandeid, teabelehti, infograafikuid ja juhtumiuuringuid.
Kõik prioriteetsed valdkonnad

Ametlikud kampaaniapartnerid

Kampaania ametlike partnerite tutvustus

Tervislike töökohtade kampaaniat toetavad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid nii avalikus kui ka erasektoris ning mitmesugustes valdkondades. Nad moodustavad teerajajate võrgustiku, inspireerides ja julgustades teisi edukalt haldama tööjõudu ohututes ja tervislikes tingimustes. Nende kaasatus on oluline, tagamaks, et kampaania sõnumid jõuavad igat liiki töökohtadesse kogu Euroopa Liidus.

Kõik partnerid