Juhtumiuuringud

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste haldamine eri kontekstides

Leia juhtumid, mis on seotud sinu sektori, elukutse ja sind mõjutava luu- ja lihaskonna vaevuste riskiteguriga.  

Tutvu meie teemajaotisega

case studies.png
sedentary-banner-381.png

Prioriteetne valdkond

Istuv töö

Tegutse kohe, et ennetada pikaajalist seismist ja istumist töökohal. Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks on väga oluline liikumise ja võimlemise edendamine töökohal.

Muuda pikaajalise istumise harjumust

Uudised

driving_MSDs_1.jpg

© EU-OSHA/David Tijero Osorio

14/10/2021 Reducing the risks of MSDs while driving for work Driving for work includes taxis, trucks and vans, buses and cars (e.g. of sales representatives). It is often more difficult for drivers to stand-up during the...Lisateave
eu-week-news-campaign-v2.png
04/10/2021 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal toimub peagi – 25.–29. oktoobril EU-OSHA korraldab igal aastal koos partnerite võrgustikuga toimuva luu- ja lihaskonna vaevusi käsitleva tervislike töökohtade kampaania põhilist vaheetappi...Lisateave

Prioriteetsed valdkonnad

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on jagatud mitmeks prioriteetvaldkonnaks, mida edendatakse kampaania ajal eriliste teabevahetus- ja edenduspakettide kaudu. Iga valdkond hõlmab üht konkreetset luu- ja lihaskonna vaevustega seotud teemat. Kampaania toimimiseks avaldatakse iga kolme-nelja kuu tagant mitmesuguseid materjale, sealhulgas aruandeid, teabelehti, infograafikuid ja juhtumiuuringuid.
Kõik prioriteetsed valdkonnad

Ametlikud kampaaniapartnerid

Kampaania ametlike partnerite tutvustus

Tervislike töökohtade kampaaniat toetavad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid nii avalikus kui ka erasektoris ning mitmesugustes valdkondades. Nad moodustavad teerajajate võrgustiku, inspireerides ja julgustades teisi edukalt haldama tööjõudu ohututes ja tervislikes tingimustes. Nende kaasatus on oluline, tagamaks, et kampaania sõnumid jõuavad igat liiki töökohtadesse kogu Euroopa Liidus.

Kõik partnerid