You are here

Vahendid ja väljaanded

Mis on ohtlikud ained? Kas neid leidub minu töökohas? Kuidas neid saab tuvastada ja juhtida? Meie vahendid ja väljaanded selgitavad teile neid küsimusi ning teevad ohtlike ainete haldamise töökohas võimalikult lihtsaks.

Neist saab kasulikku teavet kehtivate õigusaktide ja nende praktilise rakendamise kohta. Interaktiivne teabegraafika ja audiovisuaalsed materjalid edastavad selgelt kõige asjakohasemat teavet ning on sobivad vahendid kõnealustest küsimustest teadlikkuse suurendamiseks.

Lisaks pakuvad meie kampaaniamaterjalid ja kampaaniajuhend teile ressursse, mida vajate kampaanias osalemiseks.