You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

85999-0.jpg
27/07/2020 74 leheküljed

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamise...

Liik: Aruanded
85710-0.jpg
21/06/2020 23 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevused tervishoiusektoris

Liik: Aruteludokumendid

Olemasolevad väljaanded (28)

86111-0.jpg
27/07/2020 Liik: Aruanded 9 leheküljed

Kokkuvõte - Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamise juhtumiuuringute analüüs

Aruandes on esitatud kaheksa juhtumiuuringut krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate kohta, kes pöördusid pärast haiguspuhkust tagasi tööle või jätkasid töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega. Töötajad kaasati uuringutesse erinevatest organisatsioonidest,...

Lisateave
85999-0.jpg
27/07/2020 Liik: Aruanded 74 leheküljed

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamise juhtumiuuringute analüüs

Aruandes on esitatud kaheksa juhtumiuuringut krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate kohta, kes pöördusid pärast haiguspuhkust tagasi tööle või jätkasid töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega. Töötajad kaasati uuringutesse erinevatest organisatsioonidest,...

Lisateave
85710-0.jpg
21/06/2020 Liik: Aruteludokumendid 23 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevused tervishoiusektoris

Suurenev hoolduskoormus, värbamisraskused ja vananev tööjõud tähendavad, et luu- ja lihaskonna vaevused muutuvad tervishoiusektoris tõenäoliselt üha raskemaks tööohutuse ja töötervishoiu probleemiks. Aruteludokumendis antakse ülevaade kirjandusest, mis käsitleb luu- ja...

Lisateave
85700-0.jpg
05/06/2020 Liik: Aruanded 51 leheküljed

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: teadusuuringutest praktikani. Mida saab õppida?

Vaatamata arvukatele algatustele, mille eesmärk on ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, on nende esinemissagedus kogu ELis endiselt suur. Selles aruandes on kokkuvõte suurest projektist, mis uuris selle põhjusi ja tuvastas puudusi nii poliitika tasandil kui ka...

Lisateave
85662-0.jpg
05/06/2020 Liik: Aruanded 10 leheküljed

Kokkuvõte - Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: teadusuuringutest praktikani. Mida saab õppida?

Vaatamata arvukatele algatustele, mille eesmärk on ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, on nende esinemissagedus kogu ELis endiselt suur. Selles aruandes on kokkuvõte suurest projektist, mis uuris selle põhjusi ja tuvastas puudusi nii poliitika tasandil kui ka...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5