You are here

Väljaanded

EU-OSHA koduleht pakub juurdepääsu enam kui sajale väljaandele ohtlike ainete kohta, alates põhiteemasid käsitlevatest teabelehtedest kuni põhjalike aruannete (nt reproduktiivtoksiliste ainete ja kantserogeenide kohta) ning entsüklopeediliste OSHwiki artikliteni, mis on jaotises „Ohtlikud ained“.

2018.–2019. aasta ohtlike ainete teemalise tervislike töökohtade kampaania vältel ajakohastatakse ja muudetakse mitmeid kõnealuseid väljaandeid ning lisatakse uusi väljaandeid ja formaate.

Kampaania teabelehtedega teavitatakse kasutajat ohtlike ainete haldamise põhi- ja prioriteetsetest meetmetest. Olulisimate faktide ja arvude näitlikustamiseks kasutatakse infograafikat. Ajakohastatud ja uued OSHwiki artiklid laiendavad ja täiendavad OSHwiki ohtlike ainete jaotises käsitletud teemasid.

Tulemused 1 – 4 koguarvust 297

Olemasolevad väljaanded

07/05/2018
72443-0.jpg
REACH-määruses nõutakse kõigi selliste
keemiliste ainete registreerimist ECHAs, mida
ettevõtted toodavad Euroopa Liidus, Islandil,
Norras või Liechtensteinis või impordivad
neisse vähemalt 1...Lisateave
PDF Reklaammaterjalid Laadi alla
27/11/2017
83485-0.jpg

Kampaaniajuhendis selgitatakse, miks on ohtlike ainete haldamine töökohal väga oluline. Juhendis esitatakse mitu juhtumiuuringut ja praktilist lahendust, tutvustatakse asjakohaseid õigusakte ning kirjeldatakse, kuidas luua riske ennetav töökultuur. Riskide hindamine on ennetamisel...Lisateave

PDF Reklaammaterjalid Laadi alla
27/11/2017
ppt-presentation-1.jpg

Kas soovite selgitada kampaaniat kiiresti ja arusaadavalt töökaaslastele, klientidele või tuttavatele? Meie PowerPointi esitlus sobib selleks suurepäraselt. Slaididel on kokkuvõtlikult peamised punktid, selgitades, miks on töötajate kaitsmine kokkupuute eest ohtlike ainetega oluline, esitatakse...Lisateave

PPTX Reklaammaterjalid Laadi alla
27/11/2017
83590-0.jpg

Kampaania teabeleht on objektiivne ja sobib ideaalselt, kui soovite kampaaniat tutvustada üldsusele. See annab ülevaate olulisest teabest: miks on kampaania tähtis ning kes ja kuidas saavad selles osaleda. Samuti on esitatud peamised kuupäevad ning selgitatud, kust leida...Lisateave

PDF Reklaammaterjalid Laadi alla

Pages

Muud asjakohased väljaanded inglise Keeles

18/10/2019
83316-0.jpg

Teabeleht pakub praktilisi juhiseid õiguslike kohustuste ja hea tava kohta seoses haavatavate töötajatega, kes võivad töökohas kokku puutuda ohtlike ainetega. On oluline, et riskihindamine ja ennetusmeetmed võtavad arvesse erivajadustega töötajate või eririskiga töötajate rühmi.

Teabeleht...Lisateave

PDF Teabelehed Laadi alla
27/09/2019
83312-0.jpg

Teabeleht, mille on ühiselt koostanud kõik kantserogeenide tegevuskava partnerid, pakub lühidalt praktilist nõu, kuidas vältida kantserogeenidest tingitud riske töökohas. Lühiteabedokumendina, mis on kavandatud argikasutuseks, algab teabeleht töökeskkonna kantserogeenide määratlusega ja rõhutab...Lisateave

PDF Teabelehed Laadi alla
17/01/2019
81579-0.jpg

See kokkuvõtlik aruanne tutvustab andmepõhise metoodika põhimõtteid, mis aitab hinnata kokkupuudet ohtlike ainetega ELi töökohtades ning on aluseks kokkupuute ja kasutamise suundumuste ja arengu jälgimisele.

Selles tutvustatakse meetodit – mis kombineerib...Lisateave

PDF Aruanded Laadi alla

Pages