You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Olemasolevad väljaanded (26)

WEB 1324 - Worker Participation infosheet - FINAL TE0722068ENN_Page_1.jpg
13/05/2022 Liik: Teabelehed 4 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine töötajate aktiivse osalemise kaudu: hea tava nõuanded

Siin teabelehel on nõuanded töötajate tõhusaks osalemiseks luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel. Töötajad ja/või nende esindajad peaksid olema kaasatud luu- ja lihaskonna vaevuste riskihindamise ja ennetamise kõikidesse etappidesse, sealhulgas oht ude tuvastamisel, riskid e...

Lisateave
ppt2-campaign.jpg
24/04/2022 Liik: Ettekanded

Luu- ja lihaskonna vaevused lastel ja noortel – elukestva ennetuse lähenemisviis tulevaste töötajate põlvkonna jaoks

Luu- ja lihaskonna vaevuste levimus laste ja noorukite seas on üsna suur ning paljud noored sisenevad tööturule olemasolevate luu- ja lihaskonna probleemidega, mida töö võib veelgi süvendada. See esitlus annab üldise sissejuhatuse teemasse ning rõhutab laste ja noorte seas luu-...

Lisateave
31694-0.jpg
27/01/2022 Liik: Ettekanded

Kaugtööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused – nõuanded tööandjatele

Kaugtöö on viimastel aastatel muutunud olulisemaks. Kuigi kodunt toimuval kaugtööl on palju võimalikke eeliseid, võib see valede harjumuste korral ka halvendada töötajate tervist ning süvendada luu- ja lihaskonna vaevusi. See esitlus keskendub kodunt kaugtöötamisele ja sellele,...

Lisateave
cover_27.PNG
21/07/2021 Liik: Aruteludokumendid 22 leheküljed

Töö digiteerimine: psühhosotsiaalsed riskitegurid ning tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused

Majanduse digiteerimine on muutnud töö olemust info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva kaugtöö, platvormitöö ja mobiilse töö kaudu. COVID-19 pandeemia puhkedes hakkas üha enam eurooplasi töötama kodust, et järgida sotsiaalse distantseerimise meetmeid. Artiklis antakse...

Lisateave
Telework_ post_COVID.pdf.jpeg
13/07/2021 Liik: Aruanded 28 leheküljed

Kaugtöö reguleerimine COVID-19 järgses Euroopas

COVID-19 pandeemia on sundinud paljusid ettevõtteid kasutama kaugtööd. Pärast pandeemiat näib, et paljud jätkavad kaugtööd, ning vaadatakse läbi töötajate tervise ja heaolu kaitsemeetmed. Aruandes on ülevaade, kuidas reguleeriti kaugtööd ELi ja riikide tasandil enne COVID-19...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5