You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 77 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevused: seos psühhosotsiaalsete...

Liik: Kirjandusülevaated

Olemasolevad väljaanded (66)

MSDps_factors.png
10/12/2021 Liik: Aruanded 113 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevused ning töökoha psühhosotsiaalsed riskitegurid – ELi-üleste uuringute andmete statistiline analüüs

Aruandes on kontseptuaalne raamistik, mis selgitab luu- ja lihaskonna haiguste riskitegureid ning vaimset heaolu. Selles analüüsitakse andmeid uusimast Euroopa töötingimuste uuringust (EWCS) ning uute ja tekkivate riskid e Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER), et leida, kuidas...

Lisateave
Ex.summary.png
10/12/2021 Liik: Aruanded 11 leheküljed

Kommenteeritud kokkuvõte - Luu- ja lihaskonna vaevused ning töökoha psühhosotsiaalsed riskitegurid – ELi-üleste uuringute...

Aruandes on kontseptuaalne raamistik, mis selgitab luu- ja lihaskonna haiguste riskitegureid ning vaimset heaolu. Selles analüüsitakse andmeid uusimast Euroopa töötingimuste uuringust (EWCS) ning uute ja tekkivate riskid e Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER), et leida, kuidas...

Lisateave
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Liik: Aruanded 77 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevused: seos psühhosotsiaalsete riskiteguritega töökohal

Luu- ja lihaskonna vaevuste riski vähendamisel töökohal keskendutakse tavaliselt töö füüsikalistele teguritele. Oluline on siiski ka luu- ja lihaskonna vaevuste ja psühhosotsiaalsete tegurite, näiteks liigse töökoormuse ja vähese toetuse seos. Psühhosotsiaalsed riskid võivad...

Lisateave
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Liik: Aruanded 9 leheküljed

Kommenteeritud kokkuvõte - Luu- ja lihaskonna vaevused: seos psühhosotsiaalsete riskiteguritega töökohal

Luu- ja lihaskonna vaevuste riski vähendamisel töökohal keskendutakse tavaliselt töö füüsikalistele teguritele. Oluline on siiski ka luu- ja lihaskonna vaevuste ja psühhosotsiaalsete tegurite, näiteks liigse töökoormuse ja vähese toetuse seos. Psühhosotsiaalsed riskid võivad...

Lisateave
Mainstreaming_MSDs_into_education_summary.pdf.jpeg
04/11/2021 Liik: Aruanded 13 leheküljed

Kommenteeritud kokkuvõte - Luu- ja lihaskonna vaevused laste ja noorte hulgas: levimus, riskitegurid, ennetusmeetmed

Luu- ja lihaskonna vaevusi on palju uuritud, kuid suuremas osas aruannetes keskendutakse täiskasvanutele. Selles ülevaateuuringus keskendutakse laste ja noorte uuringule nii enne kui pärast tööturule sisenemist. Et paljud luu- ja lihaskonna vaevused saavad alguse lapsepõlvest,...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5