You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

86909-0.jpg
05/03/2021 4 leheküljed

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine

Liik: Teabelehed
88947-0.jpg
21/07/2021 22 leheküljed

Töö digiteerimine: psühhosotsiaalsed riskitegurid ning...

Liik: Aruteludokumendid
88542-0.jpg
21/06/2021 18 leheküljed

Tööle naasmine pärast luu- ja lihaskonna vaevustega seotud...

Liik: Aruteludokumendid

Olemasolevad väljaanded (56)

88947-0.jpg
21/07/2021 Liik: Aruteludokumendid 22 leheküljed

Töö digiteerimine: psühhosotsiaalsed riskitegurid ning tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused

Majanduse digiteerimine on muutnud töö olemust info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva kaugtöö, platvormitöö ja mobiilse töö kaudu. COVID-19 pandeemia puhkedes hakkas üha enam eurooplasi töötama kodust, et järgida sotsiaalse distantseerimise meetmeid. Artiklis antakse...

Lisateave
88542-0.jpg
21/06/2021 Liik: Aruteludokumendid 18 leheküljed

Tööle naasmine pärast luu- ja lihaskonna vaevustega seotud haiguspuhkust töökoha psühhosotsiaalsete riskide kontekstis

Luu- ja lihaskonna vaevused on üks sagedamaid töötajate teatatud terviseprobleeme ning on suure osa haiguspuhkuste põhjus. Artiklis uuritakse psühhosotsiaalsete riskid e mõju pärast luu- ja lihaskonna vaevusi tööle naasmisele. Selles järeldatakse, et eduka tööle naasmise...

Lisateave
88940-0.jpg
08/06/2021 Liik: Aruanded 91 leheküljed

Pikaajaline samas asendis seismine: tervisemõju ja heade tavade nõuanded

Pikaajaline samas asendis seismine tekitab tervise oht usid, sealhulgas luu- ja lihaskonna vaevusi ja paljusid muid probleeme. Aruandes uuritakse, kui levinud on selline piiratud tööasend Euroopa töökohtades ning mis töökohti ja töötajate rühmi see kõige enam mõjutab. Samuti...

Lisateave
88546-0.jpg
08/06/2021 Liik: Aruanded 9 leheküljed

Kokkuvõte – pikaajaline samas asendis seismine: tervisemõju ja heade tavade nõuanded

Pikaajaline samas asendis seismine tekitab tervise oht usid, sealhulgas luu- ja lihaskonna vaevusi ja paljusid muid probleeme. Aruandes uuritakse, kui levinud on selline piiratud tööasend Euroopa töökohtades ning mis töökohti ja töötajate rühmi see kõige enam mõjutab. Samuti...

Lisateave
88938-0.jpg
08/06/2021 Liik: Aruanded 109 leheküljed

Tööl pikaajaliselt staatilises asendis istumine: tervisemõju ja heade tavade nõuanded

Paljud tööd hõlmavad pikaajalist staatilises asendis istumist, mida koos istuva eluviisiga seostatakse kehva tervisega. Aruandes uuritakse tööl pikaajalise istumisega seotud küsimusi, sealhulgas kõige enam mõjutatud töök oht i ja töötajaid, ning määratakse kindlaks sellest...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5