You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

86779-0.jpg
09/09/2020 12 leheküljed

Töö-välisskeletid: kantavad robotseadmed ja tööga seotud...

Liik: Poliitika/Arutelu
87939-0.jpg
07/04/2021 14 leheküljed

Osaluspõhine ergonoomika ning luu- ja lihaskonna vaevuste...

Liik: Poliitika/Arutelu
87963-0.jpg
10/03/2021 10 leheküljed

Kokkuvõte - Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega...

Liik: Aruanded

Olemasolevad väljaanded (45)

87939-0.jpg
07/04/2021 Liik: Poliitika/Arutelu 14 leheküljed

Osaluspõhine ergonoomika ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine töökohal

Aruteludokument tutvustab osaluspõhiseid lähenemisviise ergonoomikas ja vaatleb nende tõhusust tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel. Osaluspõhised ergonoomikasekkumised kaasavad inimesi, kes tegelikult töötavad kavandades lahendusi, et vähendada seotud...

Lisateave
87911-0.jpg
10/03/2021 Liik: Aruanded 138 leheküljed

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine – hea tava nõuanded

Aruandes käsitletakse põhjalikult töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega ning näidatakse veenvalt krooniliste seisunditega töötajate töölejäämise eeliseid. See rõhutab kaasavate töök oht ade kavandamise olulisust ja sätestab krooniliste luu- ja lihaskonna vaevuste haldamise,...

Lisateave
87963-0.jpg
10/03/2021 Liik: Aruanded 10 leheküljed

Kokkuvõte - Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine – hea tava nõuanded

Aruandes käsitletakse põhjalikult töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega ning näidatakse veenvalt krooniliste seisunditega töötajate töölejäämise eeliseid. See rõhutab kaasavate töök oht ade kavandamise olulisust ja sätestab krooniliste luu- ja lihaskonna vaevuste haldamise,...

Lisateave
ppt2-campaign (1)_0.jpg
08/03/2021 Liik: Ettekanded

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine

Siin esitluses on ülevaade võimalikest meetmetest tööandjatele, et toetada luu- ja lihaskonna vaevustega töötajaid nende seisundi haldamisel ja töötamise jätkamisel. See põhineb järgmistel aruannetel: Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine – hea tava nõuanded...

Lisateave
86909-0.jpg
05/03/2021 Liik: Teabelehed 4 leheküljed

Krooniliste reumaatiliste ja luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine

Teabelehes esitatakse krooniliste reumaatiliste ja luu- ja lihaskonna vaevuste lihtne selgitus ning rõhutatakse, kui oluline on nende seisunditega töötajate toetamine tööl püsimisel ja tööle naasmisel tänu töökohal tehtavatele kohandustele, sest töötajate vananemise tõttu esineb...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5