You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

86779-0.jpg
09/09/2020 12 leheküljed

Töö-välisskeletid: kantavad robotseadmed ja tööga seotud...

Liik: Poliitika/Arutelu
87513-0.jpg
10/12/2020 16 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine ehitussektoris:...

Liik: Poliitika/Arutelu

Olemasolevad väljaanded (39)

87513-0.jpg
10/12/2020 Liik: Poliitika/Arutelu 16 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine ehitussektoris: INAILi stiimulikavade näited

Selles aruteludokumendis käsitletakse luu- ja lihaskonna vaevuste levimust ELi ehitussektoris, eelkõige Itaalias ja seoses tööülesannetega, kus kokkupuude riskid ega on suurem, nt raskuste käsitsi teisaldamine ja ebamugavad töö asendid . Dokumendis keskendutakse vibratsioonidele...

Lisateave
ppt2-campaign (1).jpg
09/12/2020 Liik: Ettekanded

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: statistika

Esitluses antakse ülevaade tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste levimusest, mõjust ja riskiteguritest. See põhineb järgmistel aruannetel: „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis“ ja „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused...

Lisateave
85706-0.jpg
09/12/2020 Liik: Teabelehed 4 leheküljed

Luu- ja lihaskonna tervise toetamine töökohal

Teabeleht tutvustab üle-euroopalist luu- ja lihaskonna vaevuste teemalist teavituskampaaniat „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“. Luu- ja lihaskonna vaevused on ELis endiselt kõige levinum tööga seotud terviseprobleem. Luu- ja lihaskonna vaevused on väga problemaatilised...

Lisateave
87498-0.jpg
07/12/2020 Liik: Aruanded 13 leheküljed

Kokkuvõte - Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine mitmekesise tööjõu seas: nais-, võõr- ja LGBTI-töötajate riskitegurid

Aruandes vaadeldakse luu- ja lihaskonna vaevuste ning seonduvate füüsiliste, psühhosotsiaalsete, individuaalsete ja ettevõttepõhiste riskitegurite levimust kolmes töötajarühmas: naistöötajad, võõrtöötajad ja LGBTI-töötajad. Selles analüüsitakse, miks neisse rühmadesse kuuluvad...

Lisateave
87599-0.jpg
07/12/2020 Liik: Aruanded 170 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine mitmekesise tööjõu seas: nais-, võõr- ja LGBTI-töötajate riskitegurid

Aruandes vaadeldakse luu- ja lihaskonna vaevuste ning seonduvate füüsiliste, psühhosotsiaalsete, individuaalsete ja ettevõttepõhiste riskitegurite levimust kolmes töötajarühmas: naistöötajad, võõrtöötajad ja LGBTI-töötajad. Selles analüüsitakse, miks neisse rühmadesse kuuluvad...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5