You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

Olemasolevad väljaanded (23)

85544-0.jpg
19/05/2020 Liik: Aruanded 11 leheküljed

Kokkuvõte - Ennetuspoliitika ja -tavad. Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemise lähenemisviisid

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti projekti „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise teadusuuringute, poliitika ja tavade läbivaatamine“ osana analüüsis projektirühm põhjalikult luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise poliitikaid mitmes riigis. Eesmärk oli...

Lisateave
85485-0.jpg
19/05/2020 Liik: Aruanded 53 leheküljed

Ennetuspoliitika ja -tavad. Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemise lähenemisviisid

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti projekti „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise teadusuuringute, poliitika ja tavade läbivaatamine“ osana analüüsis projektirühm põhjalikult luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise poliitikaid mitmes riigis. Eesmärk oli...

Lisateave
85387-0.jpg
04/05/2020 Liik: Aruanded 8 leheküljed

Kokkuvõte - Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: miks nende levimus on endiselt suur? Kirjandusülevaatest pärit tõendid

See kirjandusülevaade uurib põhjusi, miks töötajate luu- ja lihaskonna vaevuste levimus kogu ELis püsib. Vaatamata õigusaktidele ja ennetusmeetmetele on tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tase endiselt kõrge. Autorid on tuvastanud tegurid, mis mõjutavad luu- ja lihaskonna...

Lisateave
85264-0.jpg
04/05/2020 Liik: Aruanded 69 leheküljed

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: miks nende levimus on endiselt suur? Kirjandusülevaatest pärit tõendid

See kirjandusülevaade uurib põhjusi, miks töötajate luu- ja lihaskonna vaevuste levimus kogu ELis püsib. Vaatamata õigusaktidele ja ennetusmeetmetele on tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tase endiselt kõrge. Autorid on tuvastanud tegurid, mis mõjutavad luu- ja lihaskonna...

Lisateave
84915-0.jpg
12/03/2020 Liik: Aruanded 80 leheküljed

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused. Faktid ja arvud – 10 ELi liikmesriigi aruande kokkuvõttev aruanne

See kokkuvõttev aruanne kuulub palju suuremasse projekti „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis“ , mille eesmärk on toetada poliitikakujundajaid ELi ja riiklikul tasemel, andes täpse ülevaate luu- ja lihaskonna vaevuste...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5