You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

Olemasolevad väljaanded (20)

2022-03-23_09h25_18.png
08/06/2021 Liik: Aruanded 9 leheküljed

Kokkuvõte – tööl pikaajaliselt staatilises asendis istumine: tervisemõju ja heade tavade nõuanded

Paljud tööd hõlmavad pikaajalist staatilises asendis istumist, mida koos istuva eluviisiga seostatakse kehva tervisega. Aruandes uuritakse tööl pikaajalise istumisega seotud küsimusi, sealhulgas kõige enam mõjutatud töök oht i ja töötajaid, ning määratakse kindlaks sellest...

Lisateave
Cover image.png
28/05/2021 Liik: Aruteludokumendid 25 leheküljed

COVID-19 ning luu- ja lihaskonna vaevused: võõrtöötajate kahekordne riskikoormus Euroopas?

COVID-19 põhjustas tööga seotud uue ja tekkiva terviseriski. Aruteludokumendis analüüsitakse ebaproportsionaalseid riske võõrtöötajatele, kes on niigi juba üks Euroopa tööjõu haavatavamatest rühmadest. Dokumendis vaadeldakse töök oht i, kus on eriti suur COVID-19-ga kokkupuute...

Lisateave
2022-03-23_09h31_52.png
10/03/2021 Liik: Aruanded 10 leheküljed

Kokkuvõte - Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine – hea tava nõuanded

Aruandes käsitletakse põhjalikult töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega ning näidatakse veenvalt krooniliste seisunditega töötajate töölejäämise eeliseid. See rõhutab kaasavate töök oht ade kavandamise olulisust ja sätestab krooniliste luu- ja lihaskonna vaevuste haldamise,...

Lisateave
Work-related Musculoskeletal Disorders statistics.PNG
09/12/2020 Liik: Ettekanded

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: statistika

Esitluses antakse ülevaade tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste levimusest, mõjust ja riskiteguritest. See põhineb järgmistel aruannetel: „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis“ ja „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused...

Lisateave
cover_0.PNG
09/12/2020 Liik: Teabelehed 4 leheküljed

Luu- ja lihaskonna tervise toetamine töökohal

Teabeleht tutvustab üle-euroopalist luu- ja lihaskonna vaevuste teemalist teavituskampaaniat „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“. Luu- ja lihaskonna vaevused on ELis endiselt kõige levinum tööga seotud terviseprobleem. Luu- ja lihaskonna vaevused on väga problemaatilised...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5