You are here

Juhtumiuuringud

Meie juhtumiuuringutes kirjeldatakse poliitikaalgatusi ja töökoha heade tavade näiteid seoses luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise ja ohjamisega.

Teemad hõlmavad ennetusmeetmete praktilist võtmist mitmesugustes valdkondades ja eri liiki töökohtades, krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemist, luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamist seoses istuva tööga, luu- ja lihaskonna vaevusi ohjamist üha mitmekesisema tööjõu tingimustes ja psühhosotsiaalsete riskide ning luu- ja lihaskonna vaevuste tihedat seost.

Viimased väljaanded

hwc_2020_22_good_practice_booklet.png
12/09/2022 56 leheküljed

Tervislike töökohtade hea tava auhinnad 2020–2022

Liik: Juhtumiuuringud
gpa_case_study_2022_es_01_mairal_en.pdf_.png
11/07/2022 3 leheküljed

Hispaania: tehniliste lahenduste kasutuselevõtt...

Liik: Juhtumiuuringud
gpa_case_study_2022_lt_01_en.pdf_.png
11/07/2022 3 leheküljed

Leedu: luu- ja lihaskonna vigastuste ennetamine...

Liik: Juhtumiuuringud

Kättesaadavad juhtumiuuringud (42)

hwc_2020_22_good_practice_booklet.png
12/09/2022 Liik: Juhtumiuuringud 56 leheküljed

Tervislike töökohtade hea tava auhinnad 2020–2022

Brošüüris tutvustatakse auhinnatud ja tunnustatud hea tava näiteid tervislike töök oht ade hea tava auhindade 15. konkursilt, tunnustades luu- ja lihaskonna vaevuste edukat ennetamist ja haldamist töökohal. 2020.–2022. aasta auhinnad jagati väikestele ja suurtele ettevõtetele ja...

Lisateave
gpa_case_study_2022_si_02_en.pdf_.png
11/07/2022 Liik: Juhtumiuuringud 3 leheküljed

Sloveenia: töökoha tööohutuse ning füüsilise ja vaimse tervise edendamine kindlustusühingus

Sloveenia kindlustusühingu Zavarovalnica Triglav, d.d. töötajad teevad peamiselt kontoritööd ja neil on arvutitööst tulenevate luu- ja lihaskonna vaevuste tekke risk. Ettevõte käsitles terviklikult vaimset ja füüsilist tervist ergonoomikameetmete, füüsilise aktiivsuse edendamise...

Lisateave
gpa_case_study_2022_lt_01_en.pdf_.png
11/07/2022 Liik: Juhtumiuuringud 3 leheküljed

Leedu: luu- ja lihaskonna vigastuste ennetamine professionaalsete kalastustarvete ettevõttes

Professionaalsete kalastustarvete ettevõttes UAB Vonin Lithuania toodetakse kalavõrke käsitsi, mis põhjustab luu- ja lihaskonna vaevusi. Kuna tööülesandeid ei olnud võimalik mehhaniseerida, analüüsiti tööd, et teha kindlaks ohutud töömeetodid, et vähendada töötajate kehalist...

Lisateave
gpa_case_study_2022_at_01_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Liik: Juhtumiuuringud 3 leheküljed

Austria: luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine suurhaiglas töötajate kaasamise ja vanust arvestava käsitluse abil

Ligikaudu 600 eaka abipersonalitöötaja töö Austria suurimas – Viini Ülikooli haiglas – on füüsiliselt pingeline. Vajati uut töökeskkonda, mis sobiks haigla vananevale tööjõule. Töötajate kaasamise ja osaluse abil võttis haigla luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise meetmeid,...

Lisateave
gpa_case_study_2022_de_02_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Liik: Juhtumiuuringud 3 leheküljed

Saksamaa: luu- ja lihaskonna tervise edendamine tarkvaratööstuses ergonoomika abil

Enamik Saksa hargmaise tarkvaraettevõtte SAP SE töötajaid töötab laua taga, puutudes kokku ergonoomiliste probleemidega. SAP SE töötas välja ulatusliku teadmiste andmebaasi, mis sisaldab ergonoomika edendamise ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise materjale ja juhiseid...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5