You are here

Juhtumiuuringud

Ennetusmeetmete praktilist rakendamist töökohal on põhjalikult kirjeldatud paljudes juhtumiuuringutes, mille on avaldanud ettevõtted, avalik-õiguslikud institutsioonid ja ametiasutused, tööstusliidud ning ametiühingud. Need institutsioonid on juhtumiuuringud kokku kogunud ja avaldanud need erinevatel tasanditel ja erinevates vormingutes. Mõned on lühikesed edulood, teistes kirjeldatakse üksikasjalikult riski vähendamise aspekte ning ka võimalike praktiliste lahenduste tehnoloogilisi ja rahalisi aspekte. Kirjeldatakse ka olelusringi kaalutlusi (st nende riskide ohjamine, mida ohtlikud ained põhjustavad olelusringi jooksul, alates toormaterjalist kuni jäätmeteni). Vormingud varieeruvad kergesti loetavatest kaheleheküljelistest teabelehtedest kuni ulatuslike tehniliste kirjeldusteni. Uueks vorminguks on tugivideod ning aina rohkem väljaandeid on saadaval enam kui ühes keeles.

Tulemused 1 – 5 koguarvust 21
17/09/2019
83326-0.jpg

Selles voldikus tutvustatakse auhinnatud ja tunnustatud hea tava näiteid uuenduslike lähenemisviiside kohta, mida kasutavad organisatsioonid üle Euroopa, et kõrvaldada või vähendada töötajate kokkupuudet ohtlike ainetega. Nende näidete puhul ei piirduta üksnes õigusaktide...Lisateave

PDF Juhtumiuuringud Laadi alla
19/10/2018
80657-0.jpg

Juhtumiuuring käsitleb ohtlike ainetega töötamise riskijuhtimise osalevat põhimõtet Horvaatia farmaatsiaettevõttes.

Ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu strateegia on Euroopa Liidu ja riiklikest nõuetest rangem ning sisaldab põhjalikumat riskihindamist, ohtlike kemikaalide kasutamise...Lisateave

PDF Juhtumiuuringud Laadi alla
03/09/2018
80384-0.jpg

Kõnealuses juhtumiuuringus vaadeldakse hea tava näidet Hispaania jalatsitootmisettevõtte põhjal. Uuringust selgub, kuidas ohtlike ainete asendamisel vähem ohtlikega on võimalik olulisel määral parandada töötajate ohutust ja tervist, samuti rõhutatakse koolituste ja töötajate konsulteerimise...Lisateave

PDF Juhtumiuuringud Laadi alla
27/06/2018
80641-0.jpg

Käesolev Saksamaa koolitusprogrammi juhtumiuuring näitab, et koolid ja ettevõtted saavad teha koostööd, et suurendada noorte teadlikkust tööohutusest ja -tervishoiust. Uuritud näites tegid Hamburgis asuv kool ja keemiaettevõte õpetaja algatusel koostööd õpilastele teadmiste jagamiseks plasti...Lisateave

PDF Juhtumiuuringud Laadi alla
27/06/2018
80313-0.jpg

Käesolev Poola ülikooli jäätmekäitlusprogrammi juhtumiuuring näitab, kuidas ülikoolid saavad teha ohtlike kemikaalide käitlemise ja kõrvaldamisega seotud probleemide lahendamisel koostööd. Uuritud näites võttis Gdański ülikooli keemiaosakond kasutusele uue süsteemi ülikooli tekitatud keemiliste...Lisateave

PDF Juhtumiuuringud Laadi alla

Pages