You are here

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

EEN VERSION 2 1920X595.jpg

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Euroopa ettevõtlusvõrgustikku juhib Euroopa Komisjon ning see on üks Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive edendamise strateegia põhivahendeid. Võrgustik ühendab ligi 600 ettevõtlust toetavat organisatsiooni 50 riigist ja aitab väikeettevõtetel kasutada Euroopa Liidu ühtse turu ainulaadseid ettevõtlusvõimalusi.

Tervislike töökohtade kampaania on agentuuri ja Euroopa ettevõtlusvõrgustiku oluline koostöövaldkond ning selle edendamisega tegelevad aktiivselt Euroopa ettevõtlusvõrgustiku 28 tööohutuse ja -tervishoiu saadikut.

Find the OSH ambassador in your country

AT.gif
Austria
BE.gif
Belgia
BG.gif
Bulgaaria
CZ.gif
Tšehhi Vabariik
CY.gif
Küpros
DE.gif
Saksamaa
DK.gif
Taani
EE.gif
Eesti
ES.gif
Hispaania
FI.gif
Soome
GR.gif
Kreeka
HR.gif
Horvaatia
HU.gif
Ungari
IE.gif
Iirimaa
IT.gif
Itaalia
LT.gif
Leedu
LV.gif
Läti
MT.gif
Malta
NL.gif
Madalmaad
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Poola
PT.gif
Portugal
RO.gif
Rumeenia
SE.gif
Rootsi
SI.gif
Sloveenia
SK.gif
Slovakkia
UK.gif
Ühendkuningriik