You are here

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu saadikud

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Euroopa ettevõtlusvõrgustikku juhib Euroopa Komisjon ning see on üks ELi majanduskasvu ja tööhõive edendamise strateegia põhivahendeid. Võrgustik ühendab ligi 600 ettevõtlust toetavat organisatsiooni 50 riigist ja see aitab väikeettevõtetel kasutada Euroopa Liidu ühtse turu ainulaadseid ettevõtlusvõimalusi.

Alates 2009. aastast on Euroopa ettevõtlusvõrgustik teinud koostööd EU-OSHAga, et teadvustada tööohutust ja töötervishoidu VKEdes ja mikroettevõtetes. Selle ülesande täitmiseks määrab Euroopa ettevõtlusvõrgustik riigi tasandi tööohutuse ja töötervishoiu saadikud.

Tervislike töökohtade kampaania on ameti ja Euroopa ettevõtlusvõrgustiku oluline koostöövaldkond ning tööohutuse ja töötervishoiu saadikud osalevad aktiivselt selle koostöö edendamises.

Leia oma riigi tööohutuse ja töötervishoiu saadik

AT.png
Austria
Bosnia_Herzegovina.png
Bosnia ja Hertsegoviina
BG.png
Bulgaaria
CY.png
Küpros
CZ.png
Tšehhi Vabariik
DE.png
Saksamaa
EE.png
Eesti
ES.png
Hispaania
FI.png
Soome
FR.png
Prantsusmaa
EL.png
Kreeka
HU.png
Ungari
IE.png
Iirimaa
IT.png
Itaalia
LT.png
Leedu
LU.png
Luksemburg
LV.png
Läti
Montenegro.png
Montenegro
Macedonia.png
Põhja-Makedoonia
MT.png
Malta
NL.png
Madalmaad
NO.png
Norra
PL.png
Poola
PT.png
Portugal
RO.png
Rumeenia
Serbia.png
Serbia
SE.png
Rootsi
SI.png
Sloveenia
SK.png
Slovakkia
Turkey.png
Türgi