You are here

Případové studie

Švédsko: pracovní prostředí žen a prevence muskuloskeletálních poruch u žen

19/03/2020 Typ: Případové studie 13 strany

Tato případová studie se zabývá švédskou iniciativou na obecné zlepšení ochrany zdraví žen při práci a zvyšování povědomí o této problematice a zejména na snížení rizik vzniku muskuloskeletálních poruch, jimiž jsou ohroženy. V rámci této iniciativy inspektoři práce absolvovali školení na začleňování genderového hlediska do své každodenní praxe.

Následně provedli kontroly zaměřené na pracoviště a odvětví, kde převládají ženy, a tam, kde odhalili nedostatečná opatření k prevenci rizik, zahájili diskuse se zaměstnavateli. Iniciativa úspěšně přispěla ke zvýšení povědomí a změně myšlení, k začlenění genderového hlediska do tvorby politik je však zapotřebí změna na politické úrovni. 

  • Stáhnout v: