You are here

Novinky

17/11/2020

Seznamte se s oficiálními partnery kampaně a staňte se jedním z nich!

OSH_017203_f0d92.jpg

© EU-OSHA

Dlouholetí oficiální partneři kampaně nadále hrají klíčovou roli v zajišťování toho, aby poselství kampaně na období 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ oslovila všechny druhy pracovišť v celé EU.

Opětovnou podporou naší nové kampaně, která se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy související s prací, prokazují své silné odhodlání a angažovanost, pokud jde o vytváření bezpečných a zdravých pracovišť v Evropě ve prospěch všech. Toto partnerství nadále přináší množství příležitostí k navazování kontaktů a sdílení osvědčených postupů na pracovišti s ostatními partnery a zúčastněnými stranami. Mezi partnery kampaně patří odbory, organizace zaměstnavatelů, odborníci na BOZP, organizace občanské společnosti a soukromé společnosti. Společně zastupují širokou škálu odvětví a povolání.

Jste mezinárodní nebo evropskou organizací se členy v celé Evropě?

Připojte se k nám! Přihlášky k oficiálnímu partnerství v rámci kampaně přijímáme do 20. prosince 2020.

Úspěch naší kampaně závisí do značné míry na vás! Postarejme se společně, aby se vydařila!

Prezentace nabídky partnerství v rámci kampaně ze setkání na téma partnerství v EU

Přečtěte si nabídku partnerství v rámci kampaně na období 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“

Podívejte se na úplný seznam oficiálních partnerů kampaně