You are here

Publikacje

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego – porady dotyczące dobrych praktyk

10/03/2021 Rodzaj: Raporty 138 strony

W raporcie dogłębnie przedstawiono pracę z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i wyjaśniono korzyści z umożliwiania osobom z przewlekłymi schorzeniami pozostania w pracy.

Podkreślono w nim znaczenie projektowania inkluzywnych miejsc pracy i określono uznane za kluczowe zasady zarządzania przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, wraz z profilaktyką, wczesną interwencją i skuteczną rehabilitacją partycypacyjną oraz planowaniem powrotu do pracy.

Przykłady dobrych praktyk określają liczne dostosowania stanowisk pracy w celu uwzględnienia potrzeb osób z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, od oferowania elastycznego czasu pracy po zapewnianie odpowiednich narzędzi i ergonomicznego sprzętu. Uzupełnieniem tych wyczerpujących porad praktycznych są szersze zalecenia dla decydentów politycznych.

 

  • Pobierz w: