You are here

Analizy przykładów

Zastosowanie partycypacyjnego podejścia „TMS PRO” w celu ograniczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w przypadku operatorów linii pakowania w agrobiznesie

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 6 strony

Operatorzy linii pakowania są narażeni na urazy i zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD), ponieważ ich praca wymaga przenoszenia ciężkich ładunków, wykonywania powtarzalnych ruchów i utrzymywania niewygodnej pozycji.


W studium przypadku omówiono współpracę organizacji Carsat zajmującej się zdrowiem i profilaktyką zawodową z kierownictwem zakładu produkcyjnego i jego pracownikami w celu poprawy stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia operatorów linii produkcyjnych w fabryce opakowań dla przemysłu rolno-spożywczego we Francji. Podejście partycypacyjne pozwoliło włączyć zainteresowanych pracowników w analizę ryzyka i ocenę środków zapobiegawczych.


Udana interwencja umożliwiła zakładowi kontynuowanie polityki prewencyjnej bez korzystania z pomocy zewnętrznej.

  • Pobierz w: