You are here

Publikacje

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży – długofalowe podejście do profilaktyki dla przyszłego pokolenia pracowników

24/04/2022 Rodzaj: Prezentacje

Częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i nastolatków jest dość wysoka i wielu młodych ludzi wchodzi na rynek pracy z już istniejącymi problemami układu mięśniowo-szkieletowego, które praca może dodatkowo pogłębić.


Prezentacja ta nie tylko stanowi ogólne wprowadzenie do tematyki, ale również podkreśla znaczenie promowania zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży.

  • Pobierz w: