You are here

Publikacje

Telepraca w domu oraz środki zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w europejskich miejscach pracy: dowody z badania ESENER-3

21/10/2021 Rodzaj: Raporty 59 strony

W sprawozdaniu określono główne cechy telepracowników i przedsiębiorstw oferujących możliwość telepracy i analizuje niektóre z najpowszechniejszych środków zapobiegawczych wdrażanych w celu przeciwdziałania związanym z tym zagrożeniom fizycznym i psychospołecznym dla zdrowia i dobrostanu pracowników. Sprawozdanie oparto na danych z przeprowadzonego przez EU-OSHA badania ESENER, unijnego badania aktywności ekonomicznej ludności (European Union Labour Force Survey, EU LFS) i europejskiego badania warunków pracy Eurofound 2015.


Przeanalizowano ostatnie dane z badania z okresu przed pandemią, aby przekazać fakty i liczby przydatne dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie umów dotyczących telepracy po pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego.

  • Pobierz w: