You are here

Aktualności

20/05/2020

Przeciwdziałanie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego poprzez skuteczne strategie, polityki i praktyki

iStock-614028366.jpg

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Co naprawdę skutecznie przeciwdziała zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego? W naszym nowym sprawozdaniu określono 25 różnorodnych inicjatyw – od kampanii informacyjnych, aż po inspekcje i prawodawstwo – stosowanych w 14 krajach. Pokazuje to, co można zrobić, aby zapobiegać zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza w MŚP. Sześć z nich poddano głębszej analizie, dzięki czemu można dowiedzieć się, w jaki sposób działania na rzecz zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego funkcjonują w praktyce. Sprawozdanie to jest częścią szeroko zakrojonego projektu, w ramach którego przeanalizowano zarówno istniejące strategie polityczne, programy i narzędzia zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, jak i istniejące piśmiennictwo i dowody statystyczne na ten temat.

Badanie ujawnia szereg kluczowych elementów istotnych dla skutecznych interwencji politycznych, np. zaangażowanie i uczestnictwo wszystkich stron na wszystkich szczeblach, promowanie stosowania środków zapobiegawczych poprzez zachęty i uwzględnienie ergonomii.

Pobierz sprawozdanie „Prevention policy and practice: approaches to tackling work-related musculoskeletal disorders” (Przegląd badań naukowych, polityki i praktyki w zakresie profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą), jego streszczenie oraz powiązane studia przypadków

Przeczytaj sprawozdanie z przeglądu piśmiennictwa „Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: dlaczego są one wciąż tak powszechne i co można zrobić, aby chronić pracowników i przedsiębiorstwa?”

Dowiedz się więcej na temat naszego badania poświęconego zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą na naszej specjalnej stronie internetowej