You are here

Aktualności

18/02/2021

Dekada działań na rzecz starzenia się w dobrym zdrowiu i zdrowszego życia zawodowego

OSH_000398_209a5.jpg

© Cristina Vatielli

ONZ ogłosiła lata 2020–2030 Dekadą starzenia się w dobrym zdrowiu w celu podkreślenia pilnej potrzeby podjęcia ogólnoświatowych działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

Starzenie się i spadek liczebności siły roboczej jest poważnym wyzwaniem w Europie: przewiduje się, że do 2030 r. pracownicy w wieku 55-64 lat będą stanowić co najmniej 30% siły roboczej. Jednocześnie wielu pracowników odchodzi z rynku pracy na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zrównoważone rozwiązania, mające na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych, zdrowych i uczciwych warunków już od pierwszych dni ich życia zawodowego, są kluczowe dla zahamowania niekorzystnych procesów i zwiększenia produktywności w dłuższej perspektywie.

Aby wesprzeć rozwój polityki w tym ważnym obszarze, kilka lat temu Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczęła prace nad projektem, który dostarczył wielu analiz polityk i inicjatyw dotyczących starzenia się pracowników w całej Europie.

Odkryj projekt „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej” i uzyskaj dostęp do wielu publikacji

Dowiedz się więcej o tym, jak europejskie państwa radzą sobie z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, poznając Narzędzie wizualizacji danych na temat zdrowia w kontekście starzejącej się siły roboczej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), opublikowane w 2017 r.

Zobacz e-przewodnik „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, zawierający praktyczne informacje dotyczące zarządzania BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej.

Pomóż nam wspierać zdrowe praktyki pracy dla osób w każdym wieku – wykorzystaj i udostępnij praktyczne źródła rozpowszechniane w kampanii 2016–2017: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Przeczytaj również opublikowaną niedawno Analizę studiów przypadków dotyczących pracy z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.