You are here
Managing nanomaterials in the workplace

Zarządzanie nanomateriałami w miejscu pracy.

Dowiedz się więcej na temat ekspozycji na nanomateriały w miejscu pracy. Sekcja strony internetowej EU-OSHA poświęcona bezpieczeństwu i zdrowiu w miejscu pracy oraz nanomateriałom, tym malutkim cząsteczkom, do 10 000 razy mniejszym niż ludzki włos i niewidocznym dla oka ludzkiego. Zawiera ona informacje przeznaczone dla osób, które mogą nie dysponować pogłębioną wiedzą techniczną na ten temat, i może być pomocna w zapewnieniu zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w przypadku korzystania z nanomateriałów. Wyświetl dodatkowe informacje