You are here
European Working Conditions Survey

Europejskie badanie warunków pracy

Europejskie badanie warunków pracy przeprowadzone przez Eurofound prezentuje przegląd warunków pracy w Europie, z uwzględnieniem takich aspektów jak ekspozycja na wdychanie dymów, oparów, proszku lub pyłu, kontakt z produktami i substancjami chemicznymi czy ekspozycja na materiały, które mogą być zakaźne. Wyświetl dodatkowe informacje