You are here

Publikasjoner

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: Fakta og tall – synteserapport av rapporter fra ti EU-medlemsstater

12/03/2020 Type: Reports

Denne synteserapporten er en del av et mye større prosjekt, “Fakta og tall om muskel- og skjelettlidelser: utbredelse, kostnader og befolkningsstatistikk med hensyn til muskel- og skjelettlidelser i Europa”, og er ment å gi politiske beslutningstakere i EU og på nasjonalt plan et beslutningsgrunnlag idet den gir et nøyaktig bilde av utbredelsen og kostnadene ved muskel- og skjelettlidelser i Europa ved å sammenstille eksisterende data fra en rekke relevante pålitelige offisielle statistikkilder. Rapporten er ment som et supplement til en oversiktsrapport som publiseres under samme tittel, og som dekker hele EU: Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: utbredelse, kostnader og befolkningsstatistikk i EU – sluttrapport.

EU-OSHA er klar over begrensningene ved datakildene EU har om muskel- og skjelettlidelser, og bestemte seg derfor til for å supplere og utvide funnene på EU-plan med nasjonale data og analyser. Denne synteserapporten sammenstiller noen av dataene og informasjonen som er publisert i ti nasjonale rapporter om emnet (Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Ungarn, Nederland, Østerrike, Finland og Sverige).

  • Last ned i: