You are here

Publikasjoner

Sammendrag – Langvarig stillesitting på arbeidsplassen: Helsekonsekvenser og råd om god praksis

08/06/2021 Type: Reports 9 sider

Mange jobber innebærer perioder med langvarig stillesitting, noe som, kombinert med en stillesittende livsstil, er knyttet til dårlig helse.

Denne rapporten undersøker problemene knyttet til langvarig sitting på arbeidsplassen, inkludert hvilke jobber og arbeidstakere som er mest berørt, og identifiserer tilhørende helserisikoer, herunder muskel- og skjelettlidelser. Den diskuterer relevant EU-lovgivning og verdien av risikovurderinger for beskyttelse av helsen til arbeidstakere som er utsatt for langvarig sitting.

Rapporten gir også retningslinjer og politiske pekepinner for å fremme dynamisk, aktivt arbeid med mindre stillesitting, og inneholder også eksempler på effektive tiltak og god praksis på arbeidsplassen. Den understreker viktigheten av å holde seg aktiv ikke bare for arbeidstakere, men også for skolebarn for å sikre et arbeidsmiljø for dagens arbeidsstyrke og fremtidige generasjoner.