You are here

Case-studier

Østerrike: AUVA-støtteordninger — AUVAsicher og AUVAfit og andre initiativer for å håndtere MSD-er

19/03/2020 Type: Case-studier 9 sider

Denne case-studien finner at prosentandelen arbeidstakere i Østerrike med muskel- og skjelettsykdom (MSD) er høyere enn gjennomsnittet i EU. Å håndtere MSD-er er en prioritering i nasjonale strategier for helse, miljø og sikkerhet (HMS). AUVA, det størst lovpliktige ulykkesforsikringsselskapet i Østerrike, er lovpålagt å forsyne små og mellomstore bedrifter (SMB-er) med sikkerhetsrelatert og yrkesmessig medisinsk rådgivning vederlagsfritt.

AUVAsicher-ordningen fokuserer særlig på MSD-forebygging. SMB-er har særlige utfordringer, bl.a. en manglende HMS-forståelse og kunnskap internt, og initiativer som AUVAsicher er en nyttig kanal for å få bistand.

AUVA tilbyr støtte til bedrifter også gjennom ordningene AUVAfit og BAUfit. AUVAfit-ordningen har særlig fokus på psykisk og fysisk arbeidsbelastning.

  • Last ned i: