You are here

Nyheter

27/10/2020

Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser – hvordan kropps- og farekartlegging kan hjelpe

info-sheet-thumbnail220.jpg

Kroppskartlegging er en metode for å finne ut hvordan arbeidet kan skade menneskers kropper, mens farekartlegging hjelper med å identifisere helserisikoer på arbeidsplassen.

Disse interaktive teknikkene – som gjennomføres ved hjelp av enkle verktøy på et møte eller en seminar – tar i bruk arbeidstakeres kunnskap og erfaring og får dem til å føle seg som en del av løsningen.

De kan bidra til å forhindre muskel- og skjelettlidelser ved å identifisere risikofaktorer for muskel- og skjelettlidelser og er spesielt nyttige hvis leseferdigheter eller språkbarrièrer er et problem.

Vårt nye informasjonsark inneholder en trinnvis veiledning for gjennomføring av kropps- og farekartlegging.

Last ned informasjonsarket

Lær mer om farekartlegging og muskel- og skjelettlidelser og kroppskartlegging for muskel- og skjelettlidelser i vår OSHwiki

Finn ut mer om forebygging av muskel- og skjelettlidelser på nettstedet for Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning