You are here

Nyheter

05/07/2022

Inspirerende europeiske praksiser for MSD-forebygging og fysisk velvære på skolene

future-generations-wiki.jpg

Et utvalg artikler viser hvordan elever og ansatte nyter godt av helhetlige, integrerte, samarbeidsorienterte tiltak for å fremme god muskel- og skjeletthelse.


Schools and Students on the Move – A Finnish initiative ("Skoler og elever på farten - et finsk initiativ") er basert på en aktiv skolekultur som fungerer nedenfra og opp, mens Musculoskeletal Disorders in Children and Young People ("Muskel- og skjelettsykdommer hos barn og unge") legger vekten på tidlige grep som omfatter grupper i sin helhet.


Application of special exercises in physical education - The Hungarian prevention programme ("Bruk av spesielle øvelser i fysisk fostring - det ungarske forebyggingsprogrammet") beskriver den daglige fysiske fostringen definert av det ungarske forbundet mot rygglidelser. Tverrfaglig samarbeid er nøkkelen i Daily physical education as part of holistic health promotion in Hungarian schools ("Daglig fysisk fostring som del av helhetlig helsefremmende arbeid på ungarske skoler").


Musculoskeletal Disorders in Teachers and Teaching Assistants ("Muskel- og skjelettsykdommer hos lærere og lærerassistenter") gir forebyggende veiledning for denne gruppen som ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet. The Austrian Moving School model ("Den østerrikske mobile skolemodellen") er et helhetlig systemkonsept basert på ideen om en justerbar skoleutvikling.


Les mer om emnet under prioritetsområdet Future generations (Fremtidige generasjoner) i kampanjen Healthy Workplaces Lighten the Load ("Sunne arbeidsplasser letter byrden").